Det finska kullagerföretaget Laakeri-Center går starkt och har under 2017 ökat omsättningen med nästan 20 procent. Nu satsar man på fler kanaler och digitala lösningar för att växa ytterligare. Efter ett par tuffa år har den finska ekonomin kommit igång ordentligt. Det märker kullagerleverantören Laakeri-Center...
Universal - Robots

Ökad svensk konkurrenskraft med samarbetande robotar

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att...
Goodrail - Batteri - Huvudbild

Hjälper svensk industri med batteridrivna växlingslok

I Sverige finns hundratals dieseldrivna växlingslok som används på bangårdar och industrier. Ofta är de över 50 år gamla och överdimensionerade för de jobb...
Universal - Robots

Stor kostnadsbesparing att satsa på robotteknik

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många är överens om att det handlar om att vi...
Annons
Inför 2030 har både Sverige och EU satt miljömål kring energiförbrukning och nu börjar allt fler tillverkare och konstruktörer se nyttan med att energioptimera. 10 procent av elenergiförbrukningen inom industrin används idag för att skapa komprimerad tryckluft. Som företag kan man spara upp till...
Reningssystem - Huvudbild

Hjälper företag med allt inom vattenrening

Reningssystem i Sverige är en teknikoberoende aktör som erbjuder heltäckande lösningar för hantering av processvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Oavsett om man...
Eaton - We make what matters

Kontinentklättrande karriär inom världsomspännande Eaton

Astrid Mozes började på världsomspännande Eaton 1990 och har sedan dess axlat en rad imponerande roller. Idag är hon VP Power and Motion Controls...
Flexlink - modulär anläggning

Modulära anläggningar löser framtidens krav

De senaste tio åren har industrin arbetat för att möjliggöra ett modulärt tänk för svenska produktionsanläggningar. Idag, när detta har förverkligats, öppnas möjligheten för...
Annons
Inom alla branscher sker hela tiden en anpassning efter marknadens krav. Sedan många år har Hydac lagt stort fokus på energieffektivitet inom både stationär- och mobil hydraulik, där reducering av energiförbrukning och CO2 utsläpp är högt prioriterat. Hydac är dessutom djupt involverad med att...