VBN Components - Stålkomponenter
Dagens 3D-teknik ger stålkomponenter med ökad prestanda och bättre miljö.

3D-printing ger bättre stålkomponenter

TeknikDe senaste årens framfart av 3D-skrivare har gett upphov till en rad förbättringar inom många branscher. Ett av de områden som har sett förbättringar är inom tillverkning av stålkomponenter.

Tillverkningen av stålkomponenter har under lång tid sett likadan ut. Med hjälp av ett stålverk har komponenter valsats och smitts av stålstänger, en process som bland annat betytt hög andel svinn och därmed påverkat miljön negativt. 3D-printing, eller additiv teknik som det även kallas, bygger i stället upp komponenten lager för lager från ett metallpulver.

VBN Components är en av de ledande aktörerna inom 3D-printing av stålkomponenter som inte bara reducerat svinn med tekniken utan med ett patenterat material lyckats uppnå mer slitstarka stålkomponenter. Vi har pratat med vd Martin Nilsson om hur denna metod i framtiden troligtvis blir standard för att tillverka stålkomponenter.

Går från prototyp till slutprodukt

Martin berättar att 3D-printing har funnits under många år, men att det först är nu som nya material används och man frångår den traditionella synen på att 3D-printing endast är till för prototyper.

– Såsom jag ser det så tar vi metoden till slutprodukt och kan till och med skapa stålkomponenter åt våra kunder som är mer slitstarka än de traditionella komponenterna. 3D-printing, tror jag, kommer bidra till ett paradigmskifte inom tillverkningsindustrin, säger Martin.

På VBN Components riktar man in sig mot bolag som tillverkar komponenter men som behöver bättre prestanda på grund av att deras kunder efterfrågar det.

Ökad prestanda på komponenter

VBN Components - Snäckfräs
En snäckfräs tillverkad med hjälp av en 3D-skrivare.

Med hjälp av det patenterade materialet Vibenite® 60 har VBN Components lyckats uppnå samma typ av produkt med en ökad prestanda. Kort handlar det om att kornstorlekarna av exempelvis wolframkarbid i Vibenite® 60 är mindre med vår metod än i traditionellt stål och således uppvisar högre tålighet. Martin berättar mer:

– Ett exempel är den snäckfräs vi har skapat som används av fordonstillverkare för att tillverka kugghjul. I tester som har gjorts av bland annat Volvo så har man sett att vår produkt håller längre.

Den ökade prestandan resulterar i att kunden inte behöver byta ut komponenten lika ofta och således tål fler timmar av kugghjulstillverkning. Resultatet blir alltså en mer effektiv lösning som sparar såväl tid som pengar.

Minskad miljöbelastning

Det är inte bara prestanda som gör att en 3D-printad produkt är att föredra utan också den miljöbelastning som all tillverkning, oavsett metod, medför. För 3D-printing är även svinnet extremt lite tack vare den additiva metoden.

– Ett exempel är när en kund hade beställt en stång och som i slutändan hade fräst bort 80 % för att nå slutprodukten. I vårt fall, för samma produkt, rörde det sig om ett svinn på 0,5 %. En skillnad som nästan är jobbig att prata om, säger Martin och drar på mungiporna.

www.vbncomponents.se kan du läsa mer om tillverkning av stålkomponenter med hjälp av 3D-printing. Här hittar du även ett videoklipp som förklarar andra fördelar med additiv tillverkning.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se