Presenteras av APM
APM - kontrollfixtur
Fixtur för aluminium detalj Foto: APM

Allt fler industrier ser nyttan med kontrollfixturer

Tillverkning av kontrollfixturer är en nischad bransch som vänder sig till såväl bilindustrin som övriga verkstadsindustrin. Teknik- och kompetensföretaget APM August Pettersson AB erbjuder sina kunder en komplett lösning.

Med mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av kontrollfixturer till bilindustrin har APM blivit en etablerad och väl använd leverantör inte bara i Sverige utan även i fler länder i Europa.

APM - mätinstrument
Fixtur för plastdetalj Foto: APM

Komplett leverantör

Med lång erfarenhet av kontrollfixturer, både enkla och mer komplexa, kan APM stötta sina kunder avseende fixturbehov- och utformning av fixturerna redan från offertstadiet till det att produkterna ska produceras.

När en kund ska tillverka en detalj ger produktritningen och/eller en fixturspecifikation vägledning om hur kontrollfixturen ska vara utformad. Det är med utgångspunkt från dessa samt en mer eller mindre ingående diskussion med kunden som APM föreslår ett lämpligt koncept.

Höga krav på duktiga medarbetare och bra utrustning

Förutom duktiga konstruktörer förfogar APM även över 7 stycken CNC maskiner och 3 stycken mätmaskiner i olika storlekar. APM använder CATIA V5 för konstruktion, Tebis som CAM-beredning och PC-DMIS som mätsystem. Huvuddelen av tillverkning sker i fabriken i Värnamo, i lokaler som för att kunna säkerställa noggrannheten i tillverkningen är temperaturkontrollerade. Såväl på kontor väl som i tillverkningslokalerna.

Den typen av kontrollfixturer som tillverkas på APM ska hålla en noggrannhet, beroende på om det är referenspunkter eller kontrollytor, från +/- 0,05 mm upp till +/- 0,15 mm. För att garantera detta lämnar APM ut mätprotokoll på fixturen som bevis att den lever upp till önskemålen i specifikationen. APM har även metoder och mjukvaror för att leverera protokoll på fixturens repeternoggrannhet.

Möter ökade krav

APM - CAD
Fixtur för plåtdetalj Foto: APM

Inom bilindustrin där man kräver hög kvalitet och leveranssäkerhet man länge använt sig av kontrollfixturer. Om en underleverantör till ett fordonsföretag tillverkar en detalj så behövs en kontrollfixtur som säkerställer att detaljen innehåller de specificerade toleranserna. Men nu börjar allt fler verksamheter som inte är kopplade till bilindustrin förstå nyttan med kontrollfixturer.

– Det funkar inte längre att tillverka en hel serie detaljer som inte håller måttet och ha personal som kontrollerar detaljerna i efterhand. Det gäller att göra rätt från första början. Om man har en delsammansättning kan därför alla ingående detaljer tjäna på att kontrolleras för en komplett slutprodukt, förklarar Peter ägare och vd på APM.

Ökad kapacitet för externa mätuppdrag

Nyligen investerade APM i ytterligare en mätmaskin, DEA Global Performance, för att kunna erbjuda en ökad kapacitet för externa mätuppdrag.

– Vi har även investerat i en mjukvara, Autopart, som använder 3D måttsättning som ett stöd i programmeringen och som effektiviserar genereringen av mätrapporterna, till nytta för oss och inte minst kunden. Vi ser genom denna investering att vi kan vända oss till en större kundgrupp som förhoppningsvis även kan få upp ögonen för vårt kunnande inom tillverkning av kontrollfixturer, avsluta Peter.

www.apm.se finns mer information om APSs kontrollfixturer, CNC-fräsning och CMM-mätning.