Arom-Dekor Kemi - AdBlue
AdBlue® är en vätskelösning som används för att SCR-tekniken ska fungera optimalt och reducera antalet farliga partiklar.

Bättre drift och miljö med AdBlue i tanken

FordonAdBlue® är vätskelösningen för dieselfordon som reducerar farliga miljöutsläpp och bidrar till optimal drift. Hos Arom-dekor Kemi AB strax söder om Borås hittar vi den nybyggda och därmed en av Svergies modernaste produktionsanläggningar av AdBlue®.

Sedan Euro 4 trädde i kraft 2006 har kraven för mer miljövänliga transporter skärpts. För dieseldrivna fordon har detta inneburit att teknik för föroreningskontroll har byggts in i fordonen, så kallad SCR, selektiv katalytisk reduktion. AdBlue® är en vätskelösning som används för att SCR-tekniken ska fungera optimalt och reducera antalet farliga partiklar.

Avgaser blir till vattenånga och kväve

SCR står för selektiv katalytisk reduktion och är ett avgasreningssystem som inkluderar katalysator, dispenser och tank med tillhörande AdBlue®-vätska. AdBlue® tillverkas enligt och europeisk ISO/PAS-standard. För att varumärket AdBlue® ska få användas måste produkten uppfylla ISO/PAS 22241-1.

– AdBlue® injiceras i de avgaser som bildas av motorn. Den kemiska reaktion som uppstår omvandlar kväveoxider, gas och fasta ämnen till vattenånga och kväve, resultatet blir mindre harmlösa utsläpp säger Christian Lundell VD på Arom-dekor Kemi.

Kvalitetssäkrad tillverkning

Tillverkning av AdBlue - Arom-Dekor Kemi
Modern och kvalitetssäkrad tillverkning

Kemikalieföretaget Arom-Dekor Kemi utanför Borås har Sveriges modernaste tillverkning av AdBlue® och deras rikstäckande distributionsnät levererar till flera stora åkerier runt om i landet.

Som tillverkare av AdBlue® är det viktigt att ha en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning. Arom-dekor Kemi har full spårbarhet tillbaka i alla led och kontrollerar sin tillverkning i flera steg. Företagets tillverkning är även certifierad av det tyska förbundet för bilindustrin, VD Christian berättar vidare:

– Vi gör flera tester för att se till att AdBlue® håller rätt kvalitet. Först kontrollerar vi råvaran innan den sätts i produktion och sedan tar vi prover på samtliga partier. Det finns leverantörer av liknande produkter som inte följer ISO-standard vilket kan skada katalysatorn. Varje parti kontrolleras av de två oberoende laboratorierna, Achema AB och Vilnius.

Genom ett rikstäckande distributionsnät kan Arom-dekor Kemi förse åkerier över hela Sverige med AdBlue®. Distributionsnätet gör att man kan leverera snabbt direkt ut till kund.

Utsedd till DI Gasell

Två år i rad har Arom-dekor Kemi AB utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Tillväxten är bland annat ett resultat av den ökade efterfrågan av AdBlue® samt företagets tillverkningsmetoder och distributionsnät.

– Detta är självklart något vi är stolta över, det bevisar ju att vi gör rätt produkter och servar våra kunder på rätt sätt, avslutar Christian Lundell med ett leende.

www.aromdekor.se kan du läsa mer om Aroma-dekor Kemi, AdBlue® och varför lösningen är värd att investera i för både miljön och ekonomin.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se