BTC - Industribatterier
Med varumärkenas skilda styrkor, erbjuder BTC Industribatterier idag ett heltäckande sortiment.

BTC Industribatterier säkrar mobilnäten

TeknikGenom stora framgångar inom telekombranschen, säkerställer BTC Industribatterier nätet mot störningar för landets mobiloperatörer. Genom att erbjuda industribatterier från fem världsledande tillverkare, kan företaget optimera valet för varje kundapplikation.

BTC Industribatterier ingår i den stora börsnoterade handelskoncernen Addtech, och står för leveranser av stationära industribatterier mot den svenska marknaden. Med mer än 25 års erfarenhet i branschen, är företaget en stor leverantör av reservkraftsbatterier inom branscher som telekom, avbrottsfri kraft för sjukhus, datahallar, industri och kraftbolag.

– Vi är kunniga och har alternativ vilket optimerar lösningen för kunderna. Där skiljer vi oss från konkurrenterna som ofta representerar endast ett fabrikat vilket därmed ska passa till allt, säger Carl-Johan Sabelsjö, VD på BTC Industribatterier.

Starka inom telekom och kraftbolag

BTC - Batteri
Vanligt telekombatteri 48 V, 100 Ah för montage i stativ.

Företaget är idag framgångsrikt inom telekombranschen, där i princip alla mobiloperatörer i landet har deras batterier som backup om ett avbrott skulle inträffa. Utöver telekom har företaget under de senaste åren även vuxit mycket inom UPS och kraftbolag.

– Blir det en storm och nätet går ner, så är det tack vare våra batterier som man fortsatt kan använda sin mobiltelefon. Vi ligger alltid i framkant när det kommer till ny teknik och är idag experter på stationära batterier som finns i batteriställningar, skåp eller basstationer, säger Carl-Johan.

Fiamm, CSB, C&D, Hoppecke och NorthStar

Med varumärkenas skilda styrkor, erbjuder BTC Industribatterier idag ett heltäckande sortiment. Den italienska tillverkaren Fiamm är dominerande inom telekom men även inom UPS där också CSB används mycket. Amerikanska NorthStar förekommer främst inom telekom.

BTC - Järnvägsbatterier
Tyska Hoppeckes Nickel-Kadmium-batterier för järnvägsapplikationer.

Den amerikanska tillverkaren C&D´s styrka är inom startbatterier för nöddiesel och slutligen är tyska Hoppecke specialister på blybatterier för kraftbolag men även Nickel-Kadmium som används för järnvägsapplikationer. För just detta område tror BTC Industribatterier att det finns goda möjligheter att expandera i framtiden.

– Vi testar alla produkter själva så att vi med säkerhet kan säga till våra kunder att produkten är den mest optimala för just dem. Vi måste hela tiden vara duktigare, snabbare och bättre än våra konkurrenter och det har vi lyckats med hittills, berättar Carl-Johan.

Stor kundtillgänglighet

Det är viktigt för BTC Industribatterier att erbjuda hög tillgänglighet för sina kunder. Carl-Johan berättar att de i princip kan nås dygnet runt där kunderna snabbt får svar och därmed vet att företaget håller vad de har lovat både när det gäller kvalitet och leverans.

– Vi hör ofta från våra kunder att vi är unika genom att ha extremt korta ledtider. Ringer en kund tidigt på morgonen och behöver reservkraft till ett backup system då är ambitionen att det ska vara på plats nästa dag, säger Carl-Johan.

www.btc.nu kan du läsa mer om företagets fem batterileverantörer och se vilka batterier som passar just ditt behov och få våra kontaktuppgifter för fortsatt diskussion.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se