Presenteras av AH Automation
AH Automation - Industri - 4.0
En framgångsrik digitalisering kommer att leda till en ökad svensk konkurrenskraft.

Dags för Sverige att robotisera, automatisera och digitalisera

Industrin står idag för en femtedel av Sveriges BNP och utgör hjärtat av svensk ekonomi. Men jämfört med grannländer som Tyskland och Danmark så halkar vi efter. Enligt Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation, handlar allt om att satsa mer på robotisering, automatisering och digitalisering.

AH Automation - Logo

Idag pratas det mycket om Industri 4.0 men trots att det sker en fördubbling av antalet uppkopplade enheter varje år så är majoriteten av dessa produkter för slutkonsumenter. För att komma ikapp våra grannländer måste Sverige även koppla upp fabriker och deras produktionsutrustning.

– Många tror att vi kommer förlora arbetstillfällen genom att automatisera och robotisera men det är precis tvärtom. Genom att höja produktiviteten kommer fler jobb att skapas, ledtider bli kortare och kvaliteten högre vilket på sikt gynnar vår gemensamma tillväxt, menar Stefan.

Kommer skapa fler jobb

I Sverige har vi en lägre robottäthet än i andra industriländer och vi kan göra betydligt mer för att öka effektiviteten med flexibla lösningar med just robotar. Detta beror delvis på att små och medelstora företag inte känner till att priserna har går ner och prestandan förbättrats vilket gör tekniken mer tillgängligt.

– Tyvärr finns det ett visst motstånd mot att robotisera och automatisera. Har man små serier eller korta kontrakt så kanske man inte vågar investera men idag finns det fortfarande mycket manuella arbeten inom industrin som hade gynnats av investering i flexibel automation, förklarar Stefan.

Måste stärka vår position

Idag digitaliseras mängder av produkter samt tjänster och enligt Stefan kommer en framgångsrik digitalisering leda till en ökad svensk konkurrenskraft och helt nya affärsmodeller i förlängningen. Allt fler företag kopplar upp sina produkter och detta börjar även appliceras på själva produktionsapparaten nu, vilket är precis vad Industri 4.0 handlar om. Stefan utvecklar:

AH Automation - Automatisering - Digitalisering
Sverige måste satsa mer på robotisering, automatisering och digitalisering

– Det kallas ju Internet of Things, att koppla upp såväl produkter som produktion. Utmaningen är att de maskiner som står fast i en fabrik ofta har en längre livscykel än produkter och då ligger det närmre till hands att uppdatera befintliga maskiner istället för att investera i nya.

Stefan är övertygad om att vi kan stärka vår position som en viktig aktör och leverantör av avancerade produkter och tjänster, inte bara för export utan även för Sveriges interna konsumtion. Har vi inte den produktionen i landet så kommer vi behöva importera den typen av produkter från andra länder.

– Vi jämför oss mycket med Tyskland som har ett stort fokus på Industri 4.0. Deras industri utgör cirka 30 procent av deras BNP och här har Sverige utrymme för att utvecklas vidare. Relativt andra behöver vi hålla jämna steg i utvecklingen annars inleds istället en avveckling. Och det förlorar alla på, avslutar Stefan.

AH Automation är en komplett leverantör av produktionsutrustning och tjänster med hög kompetens inom såväl nya som traditionella teknikområden. På ah-automation.se finns mer information om hur automation kan skapa fler arbetstillfällen i Sverige.