Presenteras av Aker Arctic Technology
Aker - Arctic
Isbrytaren Polaris. Foto: Aker Arctic Technology

De planerar isbrytare som klarar klimatförändringarna

Klimatförändringarna har medfört att packisen i våra farvatten har ersatts med stora mängder drivis, vilket innebär större utmaningar för isbrytarna. Finska Aker Arctic utvecklar isbrytare som klarar framtidens allt komplexare krav samtidigt som utsläppen från dem minskar.

Istäcket i svenska och finska farvatten har blivit allt mindre, särskilt i Bottenhavet. Men mindre istäcke betyder inte nödvändigtvis att det är lättare att bryta isen. Tvärtom, fler öppna ytor gör att drivis och isflak rör sig samtidigt som det konstant bildas ny is. Allt starkare vindar och havsströmmar medför också att isen kolliderar med varandra och lägger sig i massiva isvallar längs kusterna.

Större fartyg med mindre kraft kräver mer hjälp
Det här gör att isbrytningen blivit mer komplicerad samtidigt som fler fartyg behöver hjälp att få isrännor för att komma in i hamn. Antalet mycket breda fartyg, till exempel oljetankrar och lastfartyg, har ökat som kräver bredare isrännor än de traditionella isbrytarna klarar av. 

− I takt med att utsläppen måste minskas får moderna fartyg allt svagare motorer, vilket minskar deras egen förmåga ta sig fram i issörja och behovet av hjälp från isbrytare ökar, säger Reko-Antti Suojanen, VD på Aker Arctic.

Isbrytning på snedden ger bredare isränna
Aker Arctic Technology i Helsingfors har utvecklat ett ny sorts isbrytare som klarar av att möta framtidens isbrytning. Den största innovationen med den nya modellens isbrytare är att den har hela tre propellrar; två i aktern och en i fören, som alla kan roteras 360 grader. Det gör att isbrytaren nu kan rotera runt sin egen axel på stället och framföras i alla vinklar. Det innebär att isbrytning även kan ske på snedden och upp till 50 meters breda isrännor kan skapas.

−  Högre manövrerbarhet i alla istyper- från packis till drivis och issörja – gör dessutom att isbrytaren nu kan komma närmare fartygen och att ledsagandet blir säkrare, säger Suojanen.

Utvecklad i testbassäng med is
− I utvecklandet av starka, tunga isbrytare för ett kallt klimat, som både har en högre prestanda och som samtidigt gör ett mindre klimatavtryck genom lägre utsläpp, finns naturligtvis en inbyggd konflikt säger Suojanen, och tillägger att det trots allt är precis det som de har uppnått med sina nya isbrytarmodeller.

En stor del i företagets framgångar med utvecklandet av både isbrytare och andra fartyg i arktiska förhållanden, är att de testar sina fartygsmodeller i utvecklingsfasen. Aker Arctic har för detta ändamål en isbassäng i Helsingfors, där de utför tester i modellskala.

Isens beteende runt fartyg, till havs och i hamnanläggningar kan vara komplexa och svårförutsägbara. Testbassängen är därför en mycket viktig del i utvecklingsfasen. Där kan vi konkret se isens beteende och mäta fartygets prestanda, och utifrån det göra justeringar på det blivande fartyget, avslutar Suojanen.

Aker Arctic står för utvecklingen av 60 procent av världens isbrytare och kunderna finns över hela världen. Läs mer om de senaste isbrytarna som företaget har utvecklat här.