Westermo - datanät - driftsäkerhet
Den tekniska utvecklingen har ökat medvetenheten om att it-säkerheten behöver garanteras även för industriella tillämpningar, för att till exempel skydda mot intrång.

Driftskritiska datanät för tuffa miljöer

TeknikEffektivisering och bättre utnyttjande av vårt samhälles gemensamma infrastruktur ställer höga krav på optimering av datakommunikationssystem. För att säkra driftskritiska datanät och system i tuffa fysiska miljöer krävs både hög driftsäkerhet och skydd mot intrång utifrån.

Kraven på industriella datanät blir allt högre, och medvetenheten ökar allt mer om att även nätverk inom industrin och för samhällsfunktioner måste skyddas från intrång. Lars-Ola Lundkvist, vd för det svenska företaget Westermo, som tillverkar produkter för industriell datakommunikation, berättar mer om hur datanät idag kräver betydligt högre tillförlitlighet än tidigare.

– Eftersom konventionella lösningar inte är tillräckligt tillförlitliga och robusta vänder sig kunder till oss som behöver lösningar för system som helt enkelt inte får sluta fungera. Ett vattenkraftverk, järnvägsspår eller en gruva kan ha driftsproblem av många olika anledningar, men datanätverket får inte vara ett av dem, säger Lars-Ola.

Utvecklingen kräver säkrare datanät

Westermo - datakommunikationssystem
Hos Westermo sker en ständig utveckling.

Den tekniska utvecklingen har ökat medvetenheten om att it-säkerheten behöver garanteras även för industriella tillämpningar, för att till exempel skydda mot intrång. Framtida teknikutveckling kommer att innebära att än mer data måste kunna överföras säkert.

– Mer effektiva transportsystem, bättre tillvaratagande av vatten och mer effektiv elektricitetsanvändning kräver ännu noggrannare styrning och övervakning. För att kunna göra det måste man överföra mer information, och man blir ännu mer beroende av att data överförs säkert, säger Lars-Ola.

Interna misstag förhindras

It-säkerheten är även av stor betydelse eftersom komplexa datanät måste kunna skyddas mot eventuella interna misstag. Ändringar i komplexa system kan innebära stora konsekvenser vilket en säker it-drift ska kunna skydda mot.

– När det handlar om så komplexa nät där driften måste fungera finns det inte rum för externa eller interna misstag. Skulle någon på vattenverket göra en omkoppling i datanätet som innebär att man råkar sluta pumpa vatten och därmed riskera att hela vattenförsörjningen upphör så kan det innebär stora konsekvenser för en hel stad. Vi bygger lösningar för att på olika sätt skydda våra kunder mot att att sådana fel kan uppstå, säger Lars-Ola.

Storföretag väljer Westermo

Westermo arbetar ständigt med utveckling av företagets produkter för att kunna möta allt högre tekniska krav. I produktionsprocessen finns också en mycket avancerad kvalitetskontroll för att säkerställa för kunderna att produkterna är helt tillförlitliga.

Kundbasen för företaget är stora globala aktörer som kräver största möjliga driftsäkerhet. Såväl ABB, General Electric och Bombardier som Toshiba och Kawasaki använder den svenska tillverkarens produkter i system som levereras till kunder över hela världen.

Westermo satsar nu stort på utveckling av sina produkter och på att ta ytterligare marknadsandelar genom en betydande investering. Under de närmsta tre åren ska 175 miljoner återinvesteras i verksamheten och företaget planerar att anställa ytterligare runt 50 personer under samma tidsperiod.

www.westermo.se finns mer information om Westermos produkter och lösningar.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se