Univar - smörjmedel & smörjolja
Med rätt smörjmedelsanvändning kan företag spara in mycket pengar då energiförbrukningen blir lägre.

Effektiv smörjning med rätt smörjmedel

FordonMed dagens teknisk avancerade smörjmedel krävs också rätt kunskap kring hur produkterna används för optimalt resultat. Den tekniska expertisen har blivit ett signum för Univar, med vilken de hjälper kunder med såväl kostnadseffektiva som energismarta lösningar.

Den tekniska expertisen att applicera rätt smörjolja på rätt plats är något som Univar tagit fasta på. Ett nära samarbete med kunderna är nyckeln som låser upp fördelarna med såväl produkter, expertis och kundernas behov. Niclas Härgestam, Sales Manager Sweden och Susanne Ekdahl, Brand and Communications Manager berättar om hur företaget tänker kring fokus på teknisk rådgivning.

– Vi vill bidra med ett större mervärde än vad vi skulle göra om vi bara var en leverantör som transporterade gods från en plats till en annan. Med vår kompetens kan vi hjälpa kunderna minska kostnader i flera aspekter. Vi ser oss mer som en partner än en leverantör, berättar Niclas.

Brett produktsortiment och teknisk rådgivning

Univars satsning på den tekniska expertisen innebär att de kan optimera användningen av de produkter som de levererar. Kombinationen av högteknologiska produkter och den tekniska rådgivningen använder företaget för att kunderna ska få ut maximalt av produkterna.

Univar-smörjmedel
Univar är distributör av Shells smörjmedel i Norden
– Vi brukar säga att effektiv smörjning är mer än bara smörjmedel. Vi använder vår expertis och arbetar ute hos kund för att kunna sätta oss in i deras situation, och bygga en unik lösning därifrån, säger Susanne.

Som distributör av Shells olika smörjmedel finns också en uppbackning från företaget och ett starkt samarbete med deras tekniska avdelning. I produktsortimentet finns även smörjmedel och fett från andra tillverkare så som Houghton, Fuchs, samt Univars egentillverkade produkter.

Resursanvändningen minskar

Med rätt smörjmedelsanvändning kan företag spara in mycket pengar då energiförbrukningen blir lägre och genom förlängda bytesintervall minska mängden spillolja. Med rätt produkt på rätt ställe blir slitaget på maskinerna även mindre, vilket även det innebär minskade kostnader för underhåll och byte av komponenter.

Tellus S4 ME från Shell är ett exempel på en högteknologisk hydraulolja som Univar kan erbjuda kunder som är ute efter att minska sin resursanvändning ur flera aspekter. Studier visar att Tellus S4 ME kan minska energiförbrukningen med mellan 2-6,5% procent, vilket kan innebär stora besparingar för ett företag.

Det slutgiltiga besparingen beror bland annat på nuvarande smörjmedel, underhålls- och driftsförhållanden samt den hydrauliska kraftförbrukningen.

– Energiförbrukningen är ju något som alla är intresserade av att minska idag. Tellus S4 ME, där ME står för Maintenance och Energy saving, är en unik hydraulolja och en framtidsprodukt som vi tror mycket på, berättar Niclas.

www.univarlubricants.se hittar du mer information om Univars produkter. Där kan du även läsa mer om hur deras tekniska expertis kan hjälpa ditt företag till minskade kostnader och energieffektiva lösningar.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se