Presenteras av Sunfab Hydraulics
Sunfab Hydraulics, Hudiksvall
Sunfab har all sin tillverkning och utveckling i Hudiksvall. Foto: Sunfab Hydraulics

Familjeföretag satsar internationellt med tydlig strategi

Det går fortsatt bra för Sunfab Hydraulics som för andra året i rad ökar omsättningen. Detta mycket tack vare en stark och tydlig strategi som fokuserar på kvalitet, lokal tillverkning och målmedvetna satsningar.

Hudiksvallsföretaget Sunfab Hydraulics omsätter idag omkring 233 miljoner och säljer nästan 50 000 hydraulpumpar, motorer och tillbehör varje år varav 90 procent går på export.

Kunderna finns i ett 60-tal länder och företaget har dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike, Spanien och USA. Företaget har idag cirka 100 anställda och är ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen Sundin.

Från Sverige ut i världen

Per Olof Ohlsson, sälj- och marknadschef på Sunfab Hydraulics. Foto: Sunfab Hydraulics
Per Olof Ohlsson, sälj- och marknadschef på Sunfab Hydraulics. Foto: Sunfab Hydraulics.

Trots internationell försäljning och kontor i både USA och Europa finns företagets tillverkning fortfarande kvar i Hudiksvall sedan 1927. Verksamheten där har utvecklats till en modern produktionsanläggning med god konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Det har varit en viktig del i företagets strategi och här sker all produktutveckling, vilket enligt Per Olof som är sälj- och marknadschef på Sunfab Hydraulics bland annat ökar möjligheten till kvalitetssäkring. När hela kedjan från konstruktion till materialbearbetning och montering finns på en och samma plats är det lättare att hålla koll på att allt blir rätt.

– Många företag har tillverkningen i andra länder och levererar därifrån. Vi levererar istället från Sverige med god konkurrenskraft. Det är inte bara priset det handlar om utan kvalitet och funktion, säger Per Olof.

Sverige ligger långt fram inom fordonstillverkning och fordonshydraulik samt jordbruk och skogsbruk. Det skapar enligt Per Olof en optimal grogrund och testmiljö för olika produkter och fortsätter:

– Man får en god dialog med kunderna här och en bra teknisk plattform att stå på. Eftersom Sverige också ligger långt fram miljömässigt vet vi exempelvis att det kommer mer eldrift i framtiden för vilket vi redan har börjat utveckla.

Internationella satsningar

Sunfab Hydraulics - hydraulisk pump
Hydraulisk pump. Foto: Sunfab Hydraulics

Förutom att dra nytta av sin lokala förankring är en del av företagets strategi att jobba efter konkreta treårsplaner. Sunfab fortsätter i linje med detta att investera i uppgraderingar av sin maskinpark för att kontinuerligt öka produktionen.

– Vi satsar på en organisk och hållbar tillväxt. Vår strategi är att vi även ska överleva nedgångar genom långsiktigt tänkande och smarta investeringar som gör oss mer effektiva, säger Per Olof.

Företagets strategi är att verka lokalt och samtidigt fortsätta växa globalt. Sunfab därför aktivt med att utveckla sina dotterbolag runt om i världen för att stärka sin organisation på dessa marknaderna. Per Olof fortsätter:

– En viktig del för vår försäljning är utvecklingen av vårt distributionsnätverk på de marknader vi verkar. För detta har vi startat en satsning på ett distributörsprogram med målsättningen att stärka våra distributörer.

Planen är att företagets distributörer skall vara certifierade partners med ett nära samarbete med Sunfab för ökad försäljning och kundservice. På sunfab.se finns mer information om företaget och dess verksamhet i såväl Sverige som utomlands.