Presenteras av Raumaster
Raumaster
Foto: Raumaster

Finsk biobränsle-expert ser god tillväxt i Asien

Raumaster är ett finskt företag som bland annat är specialiserat på hantering av biobränslen för kraftvärmeindustrin. I takt med att miljömedvetandet runt om i världen ökar så blir också deras expertis mer efterfrågad.

Rauma är en ganska liten stad med cirka 40 000 invånare som ligger på Finlands sydvästra kust, ungefär i höjd med Gävle. Det är här Raumaster ligger. På Raumaster har man sedan 1984 bedrivit en verksamhet som med tiden kommit att omfatta stora delar av världen. På senare tid har särskilt Asien blivit en tillväxtmarknad.

– Vår erfarenhet av biobränslen är mycket efterfrågad i Asien där man hittills bränt mycket kol, olja och gas, men där man nu går över till biobränslen. Förbränning av biobaserat- och återvunnet material kommer att öka ytterligare i takt med att miljöaspekten blir allt viktigare, säger John Bergman, vd på Raumaster.

Storaffär i Sydkorea

Raumaster
Foto: Raumaster

I Sydkorea har Raumaster gjort en av sina allra största leveranser till Samcheok Green Power Plant. Det ett enormt kraftverk som bland annat drivs med biobränsle. Förutom att man är specialiserad på transport och hantering av alla sorters fasta bränslen för kraftvärme, levererar Raumaster även olika system som används inom cellulosa- och papppersindustrin.

Det rör sig bland annat om vedhanteringssystem, avbarkningssystem, flishanteringssystem och system ända fram till massakoket. Dessutom barkpressar, barkkrossar och barkhantering ända fram till kraftpannan. Förra året levererade man bland annat ett nytt flishanteringssystem för Södra i Sverige.

– Vår verksamhet idag är global. Det har blivit möjligt tack vare modern informationsteknik. På 80-talet hade det knappast varit möjligt för företag av vår storlek att leverera till kunder till exempel i Sydkorea, säger Raumasters vd John. Bergman

Kundförståelse i fokus

Raumaster grundades 1984 av fem finska familjer som fortfarande är ägare av företaget. Den första exportmarknaden var Sverige, där företaget med tiden också kommit att etablera ett kontor. Idag har man 350 anställda och omsätter runt 115 miljoner euro om året. Och nu för tiden är alltså hela världen Raumasters spelfält.

I Raumasters företagskultur är förståelsen för kundens situation en viktig ingrediens. Att den genomsyrar deras verksamhet bevisas inte minst av det faktum att över 70 procent av alla uppdrag kommer från återkommande kunder som sedan tidigare är bekanta med Raumasters produkter och kunnande.

– Vi kan bara växa om våra kunder gör det. Kundernas framgång är nyckeln till vår egen. Vi måste ständigt utvecklas och se till att vår utrustning och våra processer är mer tillförlitliga än våra konkurrenters. Det är då kunderna blir motiverade att köpa av oss, avslutar John.

www.raumaster.fi finns det mer att läsa om företagets olika verksamhetsområden.