Presenteras av Ampner
Ampner - vindkraftstekniker
Foto: Ampner

Finsk expertis erbjuder helhetslösningar inom vindkraft

Antalet vindkraftverk har ökat snabbt under de senaste åren. Det har bidragit till att även kompetensen inom området har vuxit, en man är intresserad av även utomlands.

Ampner, verksamt i Vasa och Helsingfors, är ett finskt företag som har specialiserat sig på vindkraft. Företaget konsulterar byggare av vindkraftverk runt om i världen och hjälper bland annat kraftverken att koppla energiproduktionen till elnätverk.

Ampner - vindkraft Norge
Foto: Ampner

Utsläppsfri och förnybar energikälla

– Jag och Pasi Törmänen, som grundade företaget, har bägge över 15 års erfarenhet av den här branschen. Matningstariffer och nya tekniska krav var början till en marknad där vår expertis var efterfrågad. Vi ser till att koppla vindkraftverken till det befintliga elnätet. Det innebär att vi jobbar med planering, simulering, kalkylering och testning, säger Mika Jantunen, direktör i elkraftteknik.

Det har hänt mycket under de senaste åren, det finns redan cirka 700 vindkraftverk i Finland. Framtidens marknader är Kina och Indien som enligt Jantunen tillsammans kommer att stå för 30-40 procent av vindkraftsmarknaden under de kommande tio åren.

Hybridkraftverk finns redan här

De traditionella kraftverken använder generatorer för elproduktionen och energikällan är i regel diesel, kol, gas eller kärnkraft. I hybridkraftverken är det möjligt att ersätta en del av bränslet med sol och ackumulatorer. Ackumulatorerna fungerar på samma sätt som hybrid- eller elbilarnas laddningsbara batterier och möjliggör därmed även förvaring av el.

– Hybridkraftverken påverkar priset positivt och det är mer miljövänligt. El är billigt för tillfället, men om priset stiger ökar intresset för nya lösningar. Jag tror att ett stort antal företag och även hushåll kommer att vara intresserade av att producera sin egen energi. Det finns redan byar i världen som producerar all sin el själva, till exempel med hjälp av solpaneler, konstaterar Mika Jantunen.

Elbranschens framtid är ljus

Digitaliseringen kommer att bidra till att el kan förflyttas på ett helt annat sätt än tidigare. I framtiden kan vi i norr få nytta av solenergi som produceras vid ekvatorn.

Det finns många företag som är ute efter en mer miljövänlig image, till exempel letar Google febrilt efter en helhetslösning med miljövänliga alternativ. Vindkraft till havs kommer också att vara ett intressant alternativ.

– Det här med digitaliseringen kommer att bli väldigt intressant, lite som ett nytt internet. Ju mer teknologin utvecklas, desto bättre för alla. I framtiden borde vi kunna ha lösningar för att få el, som är producerad med hjälp av solpaneler vid ekvatorn, hit upp till de nordiska breddgraderna, säger Mika Jantunen. Läs mer om produkterna på ampner.com.