Presenteras av Parker
Parker - Skogsindustri
Foto: Parker

Firar 100 år av hållbara innovationer

Sedan skogsbruken mekaniserades på 60-talet har Parker Hannifin varit en ledande partner inom skogsindustrin. Nu firar hydraulikleverantören 100 år av hållbara innovationer i samarbete med sina kunder.

Parker - Logotyp

Ända sedan starten har den idag världsledande komponent- och systemleverantören Parker Hannifin utvecklat produkter och tjänster tillsammans med sina kunder. Fredrik Janstorp, försäljningschef på Parker Hannifin, berättar hur de via partnerskap med kunderna lyckats följa och förutse skogsindustrins trender i 100 år.

– Vi har varit med på hela den här resan och med vår långa branscherfarenhet förstår vi våra kunder och våra kunders affär, säger Fredrik.

Förutser framtida trender

Parker - Kolfibercylinder
Foto: Parker

Skogsbranschen har länge legat i framkant när det gäller utveckling av maskinprestanda och effektiva system och just därför försöker innovationsbolaget hela tiden ligga steget före och förutse framtida trender.

De senaste tio åren har det varit fokus på emissionsnivåer, effektivitet och miljöfrågor, förklarar Fredrik, men nu vill allt fler företag gå mot en digitaliserad verksamhet. För Parker Hannifins kunder kan det exempelvis handla om tillståndsövervakning online eller att samla in driftdata för att förutse eventuella driftstopp.

– Just nu tittar vi mycket på infrastrukturen kring service, underhåll och eftermarknad där vi ser ett ökat behov. Vi ser också ökade krav på säkerhet och miljö kring exempelvis marktryck, oljeläckage och styrsystem som steer-by-wire, säger Fredrik.

Stor kraft inom systemutveckling

Idag har Parker Hannifin över 100 systemtekniker, försäljningsingenjörer och konstruktörer bara i Sverige som arbetar med hydrauliksystem och automation. Fredrik menar att det är tack vare sina långlivade partnerskap som de i år firar ett sekel av hållbara innovationer för att styra och reglera tryck, rörelse och flöden.

– Vi har en otrolig kraft inom systemutveckling på den svenska marknaden och är i särklass störst i branschen, avslutar Fredrik.

7 – 10 juni kommer Parker Hannifin att visa upp både sitt grundsortiment och en del produktnyheter på Elmia Woods 2017. Bland annat kommer de senaste produktnyheterna Lightraulics (hydraulcylindrar i kolfiber) och lösningar för Steer-by-Wire att presenteras. På www.parker.com/se finns mer information om företagets innovativa lösningar och breda urval av produkter för hydraulik.