Presenteras av Mantec
Göran R. Svensson framför några av Mantecs referensbrev från mycket nöjda kunder. Foto: Joel Nylander

Har effektiviserat företag i 20 år

Konsultföretaget Mantec har över 500 avslutade projekt i bagaget och har varit i förändringsbranschen i 20 år. Nu vill man sprida sin metodik till fler kunder för att skapa hållbara och friska organisationer med hög vinstmarginal.

Mantec logo

Effektivisering, besparing och vinstmaximering är ord som många företagare känner igen. Ökad lönsamhet går ofta hand i hand med organisationsförändringar, men det är svårt att veta vilka förändringar som kommer ge positiv och hållbar effekt.

– Det är väldigt få som har den kompetensen och erfarenheten att de kan skapa en förändringsprocess på egen hand. Vi har över 300 referensbrev som säger att våra metoder fungerar, säger Göran R. Svensson, Styrelseordförande på Mantec International och vd på Mantec Management.

Erfaren och kunnig personal

Mantec har utfört uppdrag i hela världen för företag som Husqvarna, DFDS och Cargotec med över 150 erfarna konsulter. Företagets arbetssätt kännetecknas av tidig analys, konkreta förändringsåtgärder samt starkt samarbete med kundorganisationen för att genomföra de nödvändiga förändringarna.

– Det som skiljer oss från många andra konsultföretag är att vi är mycket hands-on. Vi är ute i verksamheten, ute på golvet. Vi talar det språk man talar där. Våra konsulter har varit i verksamheten som ledare tidigare, de vet vad det handlar om, berättar Göran.

Mer än bara analyser

mantec-goran-svensson
Göran R. Svensson, VD på Mantec Management och styrelseordförande i Mantec International.

Mantecs arbete börjar alltid med cirka tre veckors nulägesanalys där man intervjuar olika personer i organisationen för att ta reda på hur de arbetar och vilken potential till förbättringar de själva ser. Därefter presenterar man en plan till ledningen och skapar arbetsgrupper bestående av konsulter och anställda i organisationen för att genomföra förändringarna.

– Man kan inte bara komma in som expert och tala om vad som ska göras, man måste ha personalen med sig så att alla jobbar åt samma håll. Vi skriver sällan rapporter utan vi ser till att det konkreta förändringsarbetet blir gjort, förklarar Göran.

Stora besparingar

Ett genomsnittligt förändringsprojekt tar normalt 7-10 månader att genomföra. Enligt Mantecs statistik kan en verksamhet på 200 anställda uppnå ungefär 20 miljoner kronor i minskade kostnader som direkt följd av det arbetet. Det är i sin tur vanligtvis två till fem gånger mer i besparingar än vad själva implementationsarbetet kostar.

Göran berättar också att deras förbättringsåtgärder ofta leder till en starkare och friskare organisation med större tillväxt. Läs mer om Mantecs förändringsmetodik och dess fördelar på mantec.se.