Presenteras av Reningssystem
Reningssystem - Huvudbild
Neutrapro 10 2500 är en oljeavskiljare för markmontage

Hjälper företag med allt inom vattenrening

Reningssystem i Sverige är en teknikoberoende aktör som erbjuder heltäckande lösningar för hantering av processvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Oavsett om man är ett enmansföretag eller storspelare måste alla verksamhetsutövare som genererar förorenat vatten ha någon form av vattenrening för att klara myndigheternas krav.

Reningssystem - Logotyp

Reningssystem är breda inom vattenrening och hjälper idag allt från verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och restauranger till större tillverkningsindustrier med problemlösning kring vatten. Med ett brett produktsortiment kan företaget i princip alltid hitta kundspecifika lösningar.

Reningssystem - Vattenrening
Reningsverk med kemisk rening för processvatten

Teknikoberoende aktör

Idag har företaget generalagentur för tre av Tysklands största tillverkare inom vattenreningsteknik. Med flera ben att stå på och med produkter såsom olje-, slam- och fettavskiljare, reningsaggregat, indunstare och kemiskfällning kan företaget alltid erbjuda den teknik som kunden behöver,
oavsett vad de har för typ av vatten.

– Många konkurrenter är låsta till en teknik men vi arbetar med alla varianter för att kunden ska få ett så rent vatten som möjligt. Det är vår främsta styrka, säger Patrik Granholm, vd på Reningssystem i Sverige.

Möter ökade krav

Reningssystem säljer bara CE-märkta produkter som lever upp till de krav och regler som råder. Idag ställer vissa kommuner tex inte bara krav på oljerening utan även på hur mycket metaller som vattnet får innehålla. Här måste Reningssystem och deras leverantörer vara nytänkande och se till att produkterna möter myndigheternas ökade krav.

Reningssystem - Fastigheter
Oljeavskiljare för inomhusbruk

– Vi har oljeavskiljare som är filterlösa men fortfarande lever upp till högsta kravställning för utsläpp av olja. Vi har även metallfilter som man placerar efter oljeavskiljaren för att få ner metallutsläppen från exempelvis parkeringsytor. Vi ser till att hela tiden ligga i framkant och erbjuda de lösningar som våra kunder behöver, avslutar Patrik.

Idag levererar Reningssystem i Sverige utrustning, service och underhåll över hela landet, från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. På www.reningssystem.nu finns mer information om företagets produkter och heltäckande lösningar inom vattenrening.