Presenteras av ABB
ABB - Robotar
Foto: ABB

Hjälper livsmedelsindustrin att öka sin konkurrenskraft

Det finns flera drivkrafter i samhället som gör att tillverkande industrier måste anpassa sig för att stärka sin konkurrenskraft. Inom exempelvis livsmedelsindustrin finns det stora fördelar med att satsa på automation för att hantera framtida utmaningar.

ABB - Logotyp

Det sker stora förändringar i samhället och robotisering ger allt större möjligheter. Vad som händer i världen är viktiga aspekter att ta hänsyn till då förändringar bidrar till att krav och förutsättningar förändras inom livsmedelsindustrin.

– Hur ser morgondagens arbetsplats, medarbetare och kunder ut? Det gäller att kunna kombinera flexibilitet med effektivitet och här finns det stora fördelar med att satsa på robotisering, säger Joakim Rosenqvist, Manager Robots and Applications, ABB.

Ökade krav i samhället

ABB - Livsmedelsindustrin
Foto: ABB

Vi blir allt mer medvetna kring vad vi äter och ställer högre krav på ursprung och innehåll. Det finns en betydligt större mångsidighet i matutbudet än för några år sedan och för livsmedelsföretag har differentiering blivit ett sätt att konkurrera.

För att möta samhällets förändrade krav menar Joakim att man ska satsa på en flexibel produktion som kan ställas om när kundernas krav och behov förändras:

– Sedan 2010 har den årliga globala försäljningen av robotar nästan tredubblats och trenden fortsätter. Vi ser en stor möjlighet för svensk livsmedelsindustri att öka sin konkurrenskraft och man ska inte vara rädd att utforska automation som ett alternativ.

Förbättrad arbetssäkerhet

ABB - Automation
Foto: ABB

En annan viktig aspekt som uppmuntrar till automatisering är arbetsmiljöfrågor. Tunga lyft och monotona arbetsuppgifter kan vara påfrestande för ergonomin och med hjälp av robotar kan livsmedelsföretag förbättra arbetsmiljön för sin personal. Att automatisera innebär också att man kan använda teknologi för att säkerställa livsmedelssäkerhet och spårbarhet.

– I Sverige arbetar över 50 000 personer inom livsmedelsbranschen där över 1 000 personer råkar ut för en arbetsskada varje år. Vanligast är belastnings- och förslitningsskador. Genom att automatisera och robotisera kan man ersätta de arbetsuppgifter som är farliga, monotona eller ergonomiskt ohållbara, avslutar Tomas Lagerberg, chef för automationsforskning på ABB i Västerås.

Under Livsmedelsdagarna i Halmstad 13-15 september kommer ABB prata om möjligheterna med automation. På www.new.abb.com/se finns mer information om hur svensk industri kan stärka sin konkurrenskraft genom automation.