Presenteras av Jolex
Jolex - Emc
Foto: Jolex

Hjälper nordiska tillverkare att uppnå EMC

Idag innehåller det mesta elektronik, men för att elektronik ska fungera krävs det att den är fri från störningar. Här kommer Jolex in i bilden och hjälper tillverkare att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet, EMC.

Jolex - Logotyp

EMC innebär att all elektronik påverkas av radiovågor, elektromagnetiska fält eller kosmisk strålning. Det finns lagar och regler kring hur mycket en elektrisk apparat får lov att störa eller störas och det skiljer sig mycket beroende på vad apparaten ska användas till. Jolex hjälper kunder som tillverkar elektriska apparater att kapsla in eller skydda deras produkter så att de uppnår EMC.

Nyttan med EMC

Att uppnå EMC är ett måste för all elektronik och beroende på frekvensområde och ändamål finns det olika standarder för att produkten ska godkännas för användning. Är det en kommersiell produkt som ska CE-märkas måste den uppfylla en viss standard medan en produkt för militärt syfte har en annan.

– I vissa miljöer är det okej med viss störning medan det för exempelvis viss medicinsk utrustning är absolut förbjudet. Ser man till exempel på förarlösa bilar som är på antågande så förstår man hur viktigt det är att de uppnår EMC. Bilen får inte stängas av för att någon annan elektrisk apparat på gator och vägar stör, förklarar Mikael Klasson, marknadschef på Jolex.

Involveras i ett tidigt skede

Det är viktigt för tillverkare att tänka på EMC redan när de konstruerar och inte efteråt. Därför är det viktigt att involvera Jolex i ett tidigt skede. I konstruktionsfasen tittar man på komponentval, placeringar och ledningar emellan så att kretsarna inte stör varandra, alternativt att apparaten stör en annan apparat. Mikael menar att man behöver ta hänsyn till allt från lednings- till luftburna problem.

– Det viktigaste är att vi involveras i ett tidigt skede så att tillverkarna inte ska behöva göra om sin konstruktion för att de ska uppnå kraven för CE-märkning. Det är oftast problemet, att vi involveras för sent. Då tar det lång tid och blir dyrt för kunden, förklarar Mikael.

Jolex erbjuder det mesta inom EMC, skärmningsprodukter och termiska produkter. På www.jolex.se finns mer information om vad man bör tänka på vid val av skärmnings- och filterprodukter.