Presenteras av Reningssystem i Sverige
Reningssystem - Transdev/SL
Foto: Reningssystem i Sverige

Hjälper SL att hålla dagvattnet rent vid bussdepåer

Reningssystem i Sverige ser sedan många år tillbaka till att Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) och deras samarbetspartners dagvatten vid bussdepåer renas från tungmetaller och olja. Under våren har de levererat en ny lösning till en bussdepå i Vallentuna.

Reningssystem - Logotyp

Vid SL:s bussdepå Okvista i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningens reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas fjärrvärmesystem var också ett problem som behövde åtgärdas. Reningssystem i Sverige tog därför fram en ny lösning för att komma till rätta med problemen.

Vid undersökning visade det sig att den befintliga reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista och en oljeavskiljare under parkeringsytan, behövde bytas ut. För att få en slitstark och lättskött konstruktion valdes ett system för dagvattenrening tillverkat i betong med metallfilter som tar bort de vanligaste föroreningarna av tungmetaller, partikulärt material, olja och kolföreningar.

Reningssystem - oljeavskiljare och metallfilter
Foto: Reningssystem

Hanterar stora mängder dagvatten

Det nyinstallerade systemet är byggt i moduler med en by-pass-brunn följt av lamellslamavskiljare, oljeavskiljare och metallfilter med filtermassa. Att det är byggt på detta sätt gör att det klarar av att hantera stora mängder miljöfarligt dagvatten.

− De system för dagvattenrening vi genomgående levererat till SL klarar 30 liter i sekunden med full rening och kan bredda 3 till 4 gånger vid stora regnmängder, säger Patrik Granholm, VD och teknisk ansvarig på Reningssystem i Sverige.

Hög reningsgrad på dagvattnet

Det nya reningssystemet vid Okvista kommer troligen att nå den högsta reningsgrad som är möjlig för rening av dagvatten från uppställnings- och parkeringsytor. Tester utförda i Tyskland och Österrike visar att detta system renar vattnet från partikulärt material med upp till 93 procent, oljor till 99 procent, koppar till 90 procent och zink till 89 procent. Filtret kan också kompletteras med aktivt kol för att hantera ämnen som inte fastnar i filtermassorna.

− Det innebär att det är ett av de effektivaste reningssystem för dagvatten som finns på marknaden. Det långa intervallet för byte av filtermassa ger dessutom en minimal kostnad för skötsel och underhåll, säger Patrik Granholm.

System för kraftigt förorenat vatten

Reningssystem i Sverige arbetar främst med oljeavskiljare och dagvattenrening vid stora verksamheter som industriområden och parkerings-, uppställningsytor. Företaget är generalagent för innovativa tyska Mall Environmental Systems som är en av Tysklands ledande tillverkare av anläggningar för rening av dagvatten. I produktportföljen finns inte bara system för dagvatten och standardavskiljare utan även nya modeller av underhållsfria, typgodkända oljeavskiljare.

− Deras produkter håller genomgående hög kvalitet och är i princip underhållsfria. Under de 20 år vi haft förmånen att arbeta med Mall har faktiskt inte en enda kund behövt utnyttja garantin, berättar Patrik.

Läs mer om dagvattenrening med metallfilterReningssystem i Sveriges hemsida. Där kan du också ladda ner produktblad på de reningsfilter, olje- och slamavskiljning som passar för rening av kraftigt förorenat dagvatten.