Presenteras av Goodrail
Goodrail - Batteri - Huvudbild
Foto: Goodrail

Hjälper svensk industri med batteridrivna växlingslok

I Sverige finns hundratals dieseldrivna växlingslok som används på bangårdar och industrier. Ofta är de över 50 år gamla och överdimensionerade för de jobb de ska utföra. Med batteridrivna växlingslok finns det mycket att spara, något som exempelvis Fortum nu har uppmärksammat.

Goodrail - Logotyp

Industrier i Sverige äger ofta sina växlingslok och att ersätta avbetalda lok med nya moderna kan för många verka som en onödig utgift. Men vad man då glömmer är att batteridrivna växlingslok reducerar såväl drift- som underhållskostnader. Därtill, förbättrar man arbetsmiljön för personal och reducerar klimatpåverkan avsevärt.

Goodrail - Lok
Foto: Goodrail

Sänk drift- och underhållskostnader

Moderna batterilok är tillverkade med industriella komponenter vilket innebär att tillgängligheten på reservdelar och servicepersonal är mycket större än för gamla diesellok. Eftersom man kör kortare avstånd med maskinerna, inte från station till station, utan inne på bangårdar och verkstäder, är batteridrivet det mest ekonomiska alternativet.

– Kostnaden för den typen av maskiner som vi erbjuder är avsevärt lägre jämfört med spårbundna lok. Djupstuderar man bytet så finns det oändligt stora möjligheter att reducera verksamhetens drift- och underhållskostnader, berättar Tommy Lillqvist på Goodrail.

Ta sitt klimatansvar

Batteridrivna maskiner är egentligen inte nytt utan har funnits i närmare 20 år i världen. Däremot är de desto nyare i Sverige. De senaste åren har Goodrails leverantör levererat cirka 30 stycken batteridrivna lok i Skandinavien varav 4 till Sverige. Bland dessa till Fortum som beställde Zephir LOK 13.90E, det kraftfullaste batteriloket på marknaden.

Goodrail - Strailgrid
Goodrails pyramidformade gummimattor STRAILGRID

– Industrier måste börja titta på vilka klimatåtgärder man kan göra och att byta ut ett gammalt lok till ett nytt är en ganska enkel åtgärd. De förbättrar arbetsmiljön för personal samt att de är startklara för användning direkt. Likt en gammal buss eller lastbil står många diesellok på tomgång innan de kan köras. Miljön blir allt viktigare och det är inte hållbart med lok som står och puttrar på bangårdar i Sverige, avslutar Tommy.

I anknytning till de batterilok som används i bangårdar har Trafikverket sett problem med spårspring. För att förhindra detta har Goodrail tagit fram produkten STRAILGRID, pyramidformade gummimattor. På www.goodrail.com kan man läsa mer om varför batteridrivna lok och STRAILGRID från är en hållbar lösning för framtiden.