Presenteras av Roxon
Roxon - transportband
Transportband till kulsinterverk fyra på LKAB:s gruvområde i Kiruna. Foto: Roxon

Hjälper tung industri med säker materialhantering

Med 50 års erfarenhet av materialhantering har Roxon jobbat med många gruvor, hamnar och industrier i Sverige och Finland. Deras trygga helhetslösningar med bandövervakning minskar kundernas ställtider och sparar pengar.

Finsk-svenska Roxon erbjuder helhetslösningar inom materialtransport och bulkhantering med projekt i både Sverige, Finland och Norge. Bland kunderna finns svenska företag såsom LKAB, Boliden och SSAB. Företaget har verksamhet på flera platser i Finland samt kontor i Haparanda och Gällivare.

– Vi har en lång historia och är bra på den skandinaviska marknaden. Här i Haparanda är vi mitt i hjärtat av gruvindustrin på svenska och finska sidan, berättar Tor-Björn Oja Manager Conveyor Components på Roxon i Haparanda.

Trygga helhetslösningar

Gruvorna, industrierna och hamnarna i norr är stora, men få och det har inneburit att Roxon på många sätt formats utefter kundernas behov. Målet har varit att alltid leverera kvalitet och kunna erbjuda kunderna värde under hela produktlivscykeln.

Roxon - transportband 2
Transportband till Bolidens anrikningsverk från Aitik dagbrott i Gällivare. Foto: Roxon

– Vi kan tillhandahålla det mesta som rör materialhantering, speciellt när det kommer till bandtransportörer. Och kan ta hand om hela livscykeln från projektering, tillverkning och installation till service, reservdelshantering och modernisering, säger Tor-Björn.

– Som kund ska man veta att det finns reservdelar och support om man behöver hjälp. När LKAB ringde om en axel som gått sönder i Svappavaara tillverkade vi en ny här i Haparanda och hade den på plats 19 timmar senare, inflikar Peter Wittikko Sales Manager Conveyor Components på Roxon.

Roxon erbjuder både standardsystem och skräddarsydda transportlösningar. Gemensamt för båda är en konstruktion baserad på hög tillgänglighet och så lite ställtid som möjligt.

Smart bandövervakning

Oväntade stopp i produktionen med långa ställtider som följd kan kosta upp emot 100 miljoner i timmen i en del industrier. För att minska risken för detta och olyckor har Roxon tagit fram ett smart system för bandövervakning som med avancerad teknik skannar transportbandet kontinuerligt.

Systemet varnar vid problem eller skador och stannar bandet vid kritiska fel. Varningar kan skickas till både kontrollsystem och som notiser per e-post. Transportbandet har RFID och systemet hittar skador i förhållande till en given nollpunkt. Felet identifieras sedan med hjälp av laser och 3D-kamera.

– Ju fortare man vet att något blivit fel desto fortare kan man åtgärda det. Om det är en skada på ett sex kilometer långt band kan det ta flera dagar att hitta den manuellt. Med vårt system kan man bara rulla fram bandet till servicepunkten, förklarar Peter.

Systemet är helt automatiskt och kräver bara tillsyn vid larm. Förutom att undvika katastrofer kan övervakningen också fungera som hjälp vid underhållsplanering. Läs mer om systemet och Roxons andra lösningar på roxon.com.