Presenteras av Sapa
Sapa - Aluminium
Foto: Sapa Group

Innovativa aluminiumlösningar för kunder världen över

Med två lyckade joint ventures har Sapa gått från 7 000 till 23 000 anställda på 10 år. Idag kan företaget erbjuda såväl lokala innovationer som globala aluminiumlösningar med hela koncernens styrka i ryggen.

Sapa - Logotyp

Sapa har över 50 års teknisk och vetenskaplig erfarenhet av aluminium och erbjuder allt från utbildning till konstruktion, tillverkning, montering, bearbetning och ytbehandling. 2008 gick företaget samman med Alcoa och 2013 skedde nästa joint venture med Norsk Hydro.

Vi fick en pratstund med Stefan Bergström som berättar om hur de tack vare företagets globala styrka och lokala processer ser ljust på framtiden för aluminium.

Sapa - Joint Venture
Foto: Sapa Group

Global kapacitet

Sedan företagets två sammanslagningar har man ställt om den svenska verksamheten och omfördelat Sapas kapacitet. Inom koncernen har man idag allt ifrån små till riktigt stora extruderingspressar och som kund till Sapa i Sverige har man tillgång till hela gruppens system.

– Vår största press i Sverige kan producera upp till 420 mm breda profiler medan vår systerpress i Belgien klarar 650 mm. Behöver en kund en större sektion kan vi nyttja den belgiska pressen vilket innebär en enorm styrka, säger Stefan.

Lokala processer

På samma sätt som Sapa i Sverige kan nyttja systerbolagens kapacitet, har företaget en hel del unika processer för andras förfogande. Bland dessa en ytbehandlingsprocess HM-vit, som liknar lack och ger en vit, tålig yta.

Inom bearbetning har Sapa varit delaktiga i utveckling av en unik process som kallas FSW, Friction Stir Welding. Med FSW binds materialen samman utan tillsatsmaterial under omrörning med friktionsvärme. Genom att processen sker vid en låg temperatur behåller man grundmaterialets hållfasthet och undviker spänningar och deformation.

– Vi har också vårt egna omsmältverk med anslutande vattenkraftverk vilket är unikt i Skandinavien. Därtill har vi en profilakademi för våra kunder där vi utbildar om hur man formar, bockar eller bearbetar aluminium samt vilka möjligheter det finns med materialet. Ur mitt perspektiv är detta den absolut viktigaste marknadsinsatsen vi gör, att öka förståelsen och intresset för aluminium, säger Stefan.

Sapa - Stefan Bergström
Stefan Bergström, vice vd för Sapa Profiler.

En ljus framtid för aluminium

Användare av aluminium i samhället ökar för varje år, förklarar Stefan, då det är produkter som snabbt kan utvecklas, användas i applikationer och därefter återanvändas. Den relativt korta ledtiden för profilverktyg innebär också att kundernas produkter snabbt kommer i produktion.

– Framtiden ser ljus ut för aluminium och vi sitter på flera stora projekt inom fordons- och möbelindustrin. Marknaden för aluminiumprofiler kommer fortsätta växa då en av de stora drivkrafterna är miljön. Man kan återvinna aluminium med liten energiinsats och utan någon försämring av materialets egenskaper, vilket ger lite spill i systemet, avslutar Stefan.

www.sapagroup.com finns mer information om Sapas innovativa aluminiumlösningar för kunder världen över.