Tesab - Kylning
Gimo-ishall är den enda ishallen i hela Europa som kyls med enbart det naturliga köldmediet koldioxid.

Koldioxid håller Gimo-ishall kall

MiljöFörst ut i hela Europa att bygga en ishall som kyls enbart med det naturliga köldmediet koldioxid, lyckades Tesab reducera Gimo-anläggningens energiförbrukning med 60 procent. Detta tack vare värmeåtervinning.

Ishallar är anläggningar som vanligtvis behöver energikrävande system. Några av dessa är el för att skapa is och fjärrvärme för dusch- och läggvatten samt lokalerna runt omkring. I september 2014 invigdes nya Gimo-ishall, där all överskottsvärme från kylningen av koldioxid återförs in till byggnaden.

Vi har pratat med Hans-Olov Larsson som är försäljnings- och marknadschef på Industri- och Laboratoriekyl samt marknads- och försäljningschef Anders Lindh på Tesab. De berättar hur Tesab genom energiförbättrande åtgärder som värmeåtervinning lyckas reducera energiförbrukningen i Gimo-ishall med 60 procent.

Kyls med koldioxid

Tesab - Kylapplikation
Koldioxidens egenskaper fungerar väldigt bra i kylapplikationer vid värmeåtervinning.

Under 10 års tid har Tesab arbetat med koldioxid som ett naturligt köldmedium i såväl ishallar som ICA-butiker. Enligt Anders kan man dra nytta av koldioxidens egenskaper som fungerar väldigt bra i kylapplikationer vid värmeåtervinning.

– Koldioxidens egenskaper som i allra högst grad är ett naturligt köldmedel. Idag påverkas alla av de lagstadgade kraven att reducera växthusgaser, men utmaningen leder i sin tur till en positiv effekt då man som resultat uppnår en kostnadsbesparing, förklarar Anders.

Idag finns det huvudsakligen fyra energibehov som behöver tillfredsställas i en ishall. Dessa är kyla för att framställa is, fjärrvärme för dusch- och läggvatten som går till ismaskinen, energi för att avfukta luften för att förhindra dimma samt att värma själva anläggningen.

100 procent värmeåtervinning

Gimo-ishall drar till skillnad från traditionella ishallar extremt lite energi, något som enligt Hans-Olof är ovanligt. Genom att återvinna värmen i ventilation eller varmvatten kan man använda den i byggnaden på olika sätt. Förr släppte man ut varmluften då man inte ville ha den i den kalla delen i ishallen.

– Med ny teknik som värmeåtervinning kan anläggningen få tillbaka hela investeringen på relativt kort tid. I Sverige har vi fortfarande förhållandevis prisvärd energi och ändå kan man spara stora energimängder. Effekten blir att anläggningarna kräver betydligt mindre service vilket också sänker underhållskostnaderna, förklarar Hans-Olof.

Satsar på utbildning av personal

Tesab - Värmeåtervinning
Med ny teknik som värmeåtervinning kan anläggningen få tillbaka hela investeringen på relativt kort tid.

För att man ska få arbeta som en kyltekniker idag måste man vara certifierad. Utöver certifiering har näst intill alla tekniker i Tesab-kedjan genomgått ytterligare en grundutbildning i hantering av CO2 som köldmedium.

– Vi utbildar kontinuerligt vår personal kring aktuell teknik. Idag råder tyvärr en kompetensbrist i kylbranschen där många använder ny teknik på ett gammalt sätt. Här särskiljer vi oss, och är väl insatta i hur CO2 beter sig annorlunda jämfört med traditionella köldmedier, avslutar Hans-Olof.

Tesab logo

Tesab-kedjan är idag verksamma i hela Sverige och består av 21 företag. Företagen samarbetar ofta kring större projekt, håller gemensamma utbildningar och förhandlar tillsammans fram avtal med leverantörer. På www.tesab.se kan du läsa mer om Europas första isbana som kyls enbart med CO2 samt om Tesab-kedjans 21 företag.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se