Presenteras av Mantec
Mantec - Göran
På väggen bakom Göran R. Svensson hänger 325 referensbrev från tidigare kunder.

Konsultbolaget som effektiviserar företag världen över

Med över 150 konsulter på flera kontinenter har Mantec effektiviserat kunders verksamhet med lokala lösningar i över 20 år. Mantec ger inte bara råd — de implementerar förbättringar.

Mantec logo

Med huvudfokus att effektivisera i alla dess former hjälper Mantec företag världen över att reducera verksamhetskostnader, öka produktivitet och förbättra leveransprecision.

Som vd på Mantec Management och styrelseordförande i Mantec International, förklarar Göran R. Svensson att det är inom tre områden som Mantec har blivit framgångsrika: effektivisering, öka kunders försäljning och hyra ut chefer vid behov.

Fokus på effektivisering

Göran Svensson
Göran R. Svensson, vd på Mantec Management och styrelseordförande i Mantec International.

Att arbeta tillsammans med sina kunder för att kartlägga hur de kan utföra sitt arbete med färre timmar till lägre kostnader, utgör Mantecs huvudverksamhet och har än så länge resulterat i cirka 500 genomförda projekt. Göran förklarar hur processen ser ut:

– Vi inleder varje uppdrag med en förstudie på tre kalenderveckor för att kartlägga problemen, var det finns potential till förbättringar, vilka huvudåtgärder som bör sättas in och hur lång tid och till vilka kostnader som krävs för att genomföra dessa förbättringar. Det kan gälla ett pappersbruk, en fabrik, serviceverksamheten eller back office. I slutet av förstudien lägger vi fram förslaget till kunden.

Efter förstudien sätts konsultuppdraget igång som brukar sträcka sig över 8-10 månader. Redan efter cirka 4-5 månader brukar kunderna börja se en förbättring i lönsamhet, och därefter blir det successivt allt bättre. I genomsnitt blir lönsamhetsförbättringen för kunden 3-4 gånger större än kostnaden för projektet och projektkostnaden är ju en engångskostnad.

– Vi hjälper även kunder att öka sin försäljning genom att effektivisera deras säljorganisation. Ofta handlar det om att arbeta mer planerat, fokusera mer på bearbetning av nya kunder, bättre uppföljning och bättre säljledning, säger Göran.

Hyr ut chefer

För de företag som har behov att hyra in en tillfällig chef vid behov, hyr Mantec även ut allt från produktion-, ekonomi- till marknads- och HR-chefer samt dotterbolagschefer. Därför har Mantec en genomgående hög kompetensnivå på sina konsulter, alla med tidigare erfarenhet av arbete på chefsnivå.

– Det är ett omväxlande och intressant yrke vi kan erbjuda då man får arbeta i olika projekt. Man kan arbeta på ett byggföretag eller ett pappersbruk ett år och nästa för ett företag som bedriver färjeverksamhet. Som konsult hos oss får man se mycket vilket är attraktivt för många, avslutar Göran.

Mantecs största resurs är deras personal, förklarar Göran, men de har också mer än 300 skriftliga referensbrev från tidigare kunder som är oerhört viktiga. Potentiella kunder kan därmed alltid kontakta tidigare nöjda kunder såsom Husqvarna, Stena, Autoliv, Skanska och Kinnarps.

Mantec har idag verksamhet i många länder med huvudkontor i Göteborg. På mantec.se kan du läsa mer om hur Mantec hjälper företag att effektivisera sina verksamheter samt hur du kan komma i kontakt med Göran R. Svensson.