Presenteras av Eaton
Eaton - We make what matters
Foto: Eaton

Kontinentklättrande karriär inom världsomspännande Eaton

Astrid Mozes började på världsomspännande Eaton 1990 och har sedan dess axlat en rad imponerande roller. Idag är hon VP Power and Motion Controls och detta är hennes berättelse om en fantastisk karriärresa inom ett företag som högt värderar sina anställda.

Eaton logo

Krafthanteringsföretaget Eaton hjälper idag kunder över hela världen att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft. När företaget för snart 30 år sedan skulle satsa på digitalisering valde man att anställa svenska Astrid Mozes för att sätta koncernens fotavtryck i Skandinavien. Hon hade precis examinerats från KTH med en master i maskindesign. Vid den här tiden hade Eaton ingen direkt verksamhet i Skandinavien.

– Då visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på, säger Astrid och skrattar. Med ansvar för Sverige, Norge, Finland och Danmark blev min första uppgift att etablera ett distributionsnätverk i Sverige.

Astrid Mozes - Eaton
Astrid Mozes Foto: Eaton

Europas röst i USA

Efter fem år i Europa kom Astrid till USA 1995. Här var Eaton redan väl etablerat men man behövde någon att verka som ”Europas röst”. Som Marketing Manager för Europa blev hennes uppgift att förmedla de behov, kunder och segment som fanns.

– Det var en utmanande uppgift att befinna sig i Minnesota och representera behoven i Europa som skiljde sig en del från de i USA. Från 1995 till 1999 hade jag denna yrkesroll och reste mycket fram och tillbaka. Jag tog även med mig ingenjörer och tillsammans började vi skapa synergier mellan kontinenterna, berättar Astrid.

1999 fick Astrid en ny roll inom Strategic planning, Mergers and Acquisitions med uppgift att kartlägga Eatons strategier och initiativ under de kommande fem åren. För Astrid blev detta en rolig befattning där allt var nytt. Hon fick engagera sig i flera affärsuppgörelser som gjordes i Europa, Asien och Amerika och lära sig hur man värderar företag. Detta gjorde att hon snart kunde identifiera eventuella synergier mellan Eaton och potentiella förvärv.

”The Eaton language”

Astrids nya erfarenhet kom snart väl till pass då hon 2010 fick återvända till Europa för att applicera företagets strategier på organisationerna i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vid denna tidpunkt hade hon samlat en god förståelse kring Eatons marknadssegment, plattformar och kunder.

I denna roll arbetade Astrid till 2014 då Eaton behövde henne åter i USA. 2015 fick hon sin nuvarande roll och idag, 27 år senare, är Astrid VP Power and Motion Controls i USA.

– Jag har lärt mig hur Eaton fungerar och hur man navigerar inom organisationen. Jag har haft allt från strategiska och taktiska till handlingsfasta roller och uppskattat den tillit som företaget har gett mig med nya utmaningar och exponeringar. Idag har jag verkligen lärt mig att prata ”the Eaton language”, säger Astrid.

– Min professor från KTH, Priidu Pukk, har haft stora influenser på min karriär. När jag studerade var vi endast två tjejer i klassen och han har alltid varit en stor inspirationskälla, avslutar Astrid.

www.eaton.se kan man läsa mer om Eaton i Sverige och deras erbjudande kring produkter, tjänster och marknader för krafthantering.