Presenteras av Derigo
Derigo Pro3
Foto: Derigo

Lönsammare projekt med effektiv informationshantering

När man driver projekt, oavsett verksamhet, kan det vara svårt att samla all information på ett lättillgängligt ställe. Produktserien Pro3 från finska Derigo gör att företag kan skapa lönsammare projekt med effektiv informationshantering.

Derigo logo

Mjukvaruutvecklaren Derigo är specialiserade på informationshantering för ledningsgrupper och kan med Pro3-serien erbjuda flera olika projektmoduler. Marcus Pellas, teknologichef på Derigo, berättar om den smarta hanteringen som möjliggör för ledningsgrupper att på ett enkelt sätt få en tydlig bild över såväl interna som externa projekt.

Samlar all information

Oberoende typ av verksamhet så finns det oftast mängder av information i olika projekt som är svår att samla. När det kommer till rapportering och större projektteam så blir det svårt för alla involverade att hitta den information de söker. Vissa företag har bra processbeskrivningar med ledningssystem som exempelvis ISO 9001, men för de som inte har tydliga riktlinjer blir det mer problematiskt.

– Om man inte haft ett fungerande projekthanteringssystem blir det också svårt att i efterhand se vad projektet innehöll. Därför har vi tagit fram Pro3 som hjälper företag att styra projekt efter en tydlig processplanering och med enkel tillgång till all information, förklarar Marcus.

Anpassas efter arbetsområden

Pro3 samlar all dokumentation och material från ett projekt i samma system. Ett rollbaserat arbetsbord möjliggör även att samla data från olika system såsom ekonomi och IT. För att göra det tydligt för de som arbetar med projektet är systemet också uppbyggt efter arbetsområden. Marcus utvecklar:

– Har man ett ledningssystem som exempelvis ISO 9001 följer Pro3 företagets dokumenterade processer. För mindre företag som saknar detta erbjuder vi även mer standardiserade projektprocesser.

Flera olika moduler

Inom Pro3 finns flera olika moduler där varje företag kan välja vilka delar de vill nyttja. Bland annat har Derigo tagit fram en ledningsystemsmodul som kan dokumentera avvikelser och kvalitetsrevisioner och en intranätmodul som är anpassad för intern kommunikation. Därtill har företaget extramoduler för resursplanering, teamuppföljning och kundhantering.

– Våra moduler kan anpassas helt efter hur ett företaget arbetar och deras verktyg. Någon kanske bara behöver en modul för timrapportering medan någon annan behöver ett mer omfattande system. All data samlas vilket gör det enkelt ta fram rapporter för bokföring.

För att läsa mer om de smarta Pro3-systemen, besök Derigos webbsida.