Presenteras av Robit Oy
Robit borrsajt
Robits nya borrprodukter i användning ute på fältet. Foto: Robit Group

Marknadsledare inom pålning satsar på borrbranschen

Finska Robit har växt starkt de senaste åren efter flera framgångsrika förvärv inom borrbranschen Företaget lanserade även tidigare i år en ny serie borrprodukter som gjort succé.

Robit logo

Robit har haft en stark tillväxtresa de senaste 10 åren och idag har man en omsättning på nära 900 miljoner kronor. Företaget har länge varit branschledande inom pålning och sedan 2015 har man också satsat framgångsrikt på att etablera sig inom borrbranschen.

– Vi har haft en väldigt målmedveten strategi att införliva mer kunskap i företaget. Pålning har alltid varit vår styrka, men tack vare förvärven kan vi också erbjuda helhetslösningar för brunnsborrning och produkter inom området, berättar Mika Virtanen, vd på Robit.

Borrbranschen en lyckad satsning

Under 2016 köpte Robit upp Drilling Tools Australia och Bulroc som nu har införlivats i koncernen och 2017 lades Halco till i portföljen som ett eget varumärke.

– Det har gått väldigt bra de senaste åren. Vi har vuxit både inom såväl gruv- och byggnäringen som tunnel- och brunnsborrning, säger Mika.

För att resa kapital för fler investeringar listades företaget på Nasdaq Helsingfors under 2017, bland annat för att bygga en ny fabrik i Sydkorea. Fabriken som är den sjätte i ordningen invigdes i februari 2018 och kommer fokusera på detaljtillverkning för företagets nya borrprodukter.

Robit - borrprodukter
Den nya produktlinjen inkluderar hammare och bits. Foto Robit Group

Populär produktlinje

Robits nya produkter är de första inom borrutrustning och består av borrhammare och bits, däribland den populära klafflösa fyratums-hammaren WH4. Genom att den har färre inbyggda delar och bättre distribution har man enligt Mika lyckats skapa en hammare som är både mer hållbar och enklare att underhålla.

– Försäljningen har startat väldigt bra. Vår strategi är att arbeta med olika distributörer och de är väldigt exalterade då de kunnat växa sin kundbas med hjälp av produkterna, berättar Mika.

Hammaren och bitsen har optimerats storleksmässigt efter marknadens önskemål och har ett konkurrenskraftigt pris. Planen är att fortsätta produktutvecklingen och lansera fler produkter.

www.robit.fi finns mer information om de nya borrprodukterna samt företagets övriga produkter och tjänster. Läs mer om Robits nya borrprodukter och deras erbjudanden inom pålnings- och borrutrustning på robit.fi.