Presenteras av Flexlink
Flexlink - modulär anläggning
FlexLinks nya palettsystem möter efterfrågan på glad flexibilitet och modularitet. Foto: FlexLink

Modulära anläggningar löser framtidens krav

De senaste tio åren har industrin arbetat för att möjliggöra ett modulärt tänk för svenska produktionsanläggningar. Idag, när detta har förverkligats, öppnas möjligheten för en ny intelligent affärsmodell som möter de krav som producenterna sedan länge ställt.

FlexLink - Logotyp

Drömmen om att kunna bygga produktionsapparater i byggnadsblock inleddes redan för 20 år sedan då man insåg att konsumentkraven förändrades allt snabbare. Detta innebar krav på mer anpassningsbara produktionsanläggningar då den tekniska och ekonomiska livslängden inte längre var den samma.

En dröm som blir verklighet

2002 lanserades det första rent tekniskt möjliga konceptet, PLM Factory Concept, och några år senare utvecklades ”Factory in a box”, som finansierades av EU och innovationsmyndigheten Vinnova. Problemet med dessa koncept var att de blev dyra att producera och saknade standardiserade gränssnitt.

Vad man insåg, var att den vanligaste tekniken som användes för att bygga upp en produktionsanläggning inte var modulär nog. För att kunna demontera utrustningen för återanvändning var anläggningens delar också tvugna att vara uppbyggda på ett visst sätt redan från början.

– Med olika typer av byggnadsblock för maskiner, mjukvaror, styrsystem och övrig utrustning kan man idag bygga om och återanvända utrustningen för andra ändamål och/ eller volymer. Den här tekniska utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och möjliggör nu något som under många år endast var tankar och ambitioner – att skapa modulära produktionsanläggningar, säger Jon Bagiu, Area Director på FlexLink.

Framtidens modulära anläggningar

Med industri 4.0 är intelligensen inbyggd i själva modulen vilket gör det lätt att koppla ihop enheter i större tekniska sammanhang. Med standardiserade gränssnitt för mekanik och kommunikation blir det enkelt att lägga till och ta bort funktioner för återanvändning.

Detta möjliggör en affärsmodell där modulleverantörerna äger anläggningen. Likt ett konsortium av olika leverantörer som samäger anläggningen och gemensamt leasar ut den till kund.

– En modell vi diskuterat är en lösning där fabriken inte behöver äga anläggningen utan kan hyra moduler, likt hur man leasar en bil. Kunden betalar endast för leasingavgiften eller om man tar det längre, endast för volymen. Allt annat står konsortiet för. Man kan jämföra det med legotillverkning, fast i kundens egna fabrik, avslutar Jon.

FlexLink har redan börjat med delar av framtidens modulära produktionsanläggningar och kommer under de närmsta åren arbeta i linje med Industri 4.0 för att nå det fullt ut. På www.flexlink.com finns mer information om FlexLinks erbjudande för produktionsanläggningar och fabriker.