Presenteras av Wasa Dredging
Wasa Dredging - Muddring
Optimus, EX3600 Hitachi Grävmaskin (viktklass 360 ton).

Muddringsexpert ror hem stort uppdrag på Gotland

Nyligen vann Wasa Dredging Oy upphandlingen för ett unikt muddringsuppdrag på Gotland. Hamnbassängen i Klintehamn ska fördjupas och till hösten kommer aktören vara på plats med sina egentillverkade muddringsverk.

Wasa Dredging logo

Klintehamn är en gods- och bulkhamn som främst tar in sågat virke och stora volymer timmer. Till följd av att Visby hamn ska flytta sin bulkhantering till Klintehamn, insåg man att hamnbassängen behövde fördjupas. Till hösten skickar muddringsexperten över minst ett av sina stora muddringsverk till Klintehamn och projektet förväntas vara klart i mars 2017.

Daniel Backlund som är projektledare på Wasa Dredging berättar om uppdraget och hur muddringen kommer vara avgörande i skapandet av det nya Klintehamn.

Nya Klintehamn

Till följd av att man nu ska flytta Visby hamns bulkhantering behöver man utöka Klintehamn och cirka 150 000 m3 mjuka massor samt 110 000 m3 berg ska muddras bort. En del av detta material kommer att användas som utfyllnad av det vattenområde där man ska bygga nya kajer medan resterande massa transporteras bort till dumpningsplatser 4-5 mil bort.

Skickar sitt största muddringsverk

På Gotland består havsbotten till stor del av kalksten vilket gör den något mjukare än exempelvis det hårda berg man finner i stora delar av Skandinavien. Detta innebär att företagets enhet att Optimus orkar gräva sönder delar av kalkberget.

Wasa - Dredging - Gotland
Boulders borrtorn (Sandvik HL-1560 hammare).

För inleda uppdrag likt detta inleder Wasa Dredging med att borra ett fält av hål som det sedan fyller med flytande sprängmedel. Två av Wasa Dredgings enheter är kombinerade gräv och borr-riggar. Företagets största muddringsverk har en 360-tons grävmaskin.

– Efter att vi sprängt berget i havsbotten gräver vi bort det bortsprängda materialet. Muddringsverk som våra är stora investeringar, säger Daniel.

Wasa Dredgings huvudfokus är att fördjupa hamnar och farleder och för detta bygger och designar de all utrustning såsom pråmar och muddringsverk själva. Företaget säljer även muddringsverk och bygger för tillfället två nya split-pråmar för eget bruk i Holland.

Ringar på vattnet

Med sin expertis inom muddring har Wasa Dredging rott hem flera stora projekt genom åren. I maj blev de exempelvis färdiga med utökningen av huvudfarleden till Oslo hamn. Här sprängde man cirka 90 000 fasta kubikmeter berg som bestod av 24 bergstoppar under vatten.

Wasa Dredging - Pråm - Klintehamn
Boulder, EX1200 Hitachi Grävmaskin (viktklass 120 ton), borrtorn med Sandvik HL-1560 hammare.

– Vi ger offerter över hela världen men har främst fokuserat på Sverige, Finland och Norge. Nu har vi landat vårt största projekt hittills här i Finland där värdet ligger på cirka 300 miljoner kronor, avslutar Daniel.

wasadredging.fi kan du läsa mer om Wasa Dredgings expertis inom muddring, undervattenssprängning och tillverkning av muddringsutrustning.