Presenteras av Sveca Clean Air
Sveca Clean Air
Prova med ett kilo vete före och efter photojonsering med Air Sampler.

Naturlig luftrening ger många fördelar vid livsmedelstillverkning

Att hålla mögel och bakterier i schack vid livsmedelstillverkning är grundförutsättningar för att kunna leverera en säker produkt och erbjuda en bra arbetsmiljö. Ett naturligt reningssystem har därför många fördelar att erbjuda och tekniken levereras av Sveca Clean Air.

Sveca - Logotyp

Sett till sin funktion är tekniken inte någon ny uppfinning då den är minst 4,5 miljarder år gammal. Naturen äger originalpatentet men har dessbättre inte ensamrätt på att använda tekniken till att bryta ner exempelvis virus, bakterier och mögelsporer.

Sveca Clean Air PHI är ett innovativt sättet att tillämpa naturens reningsprocess i ett konventionellt luftreningssystem som motverkar mögel, bakterier och lukt. Detta skapar stora fördelar för såväl livsmedelstillverkare som konsumenter. Vi får oss en pratstund med Carsten Bäck Jörgenssen, vd på Sveca Clean Air.


Svåra utrymmen och konsekvenser


Att minimera bakterier, mögel och lukter vid livsmedelsproduktion är ett ständigt pågående arbete. Trots detta är det svårt att komma tillrätta med problemet eftersom produktionen ständigt utmanas av hygienen i biutrymmen där maten transporteras. Traditionella metoder för att rena luften och utrymmena kan sällan användas kring mat på grund av de kemiska spår som lämnas.

– Att hålla borta mögel och dålig lukt leder ofta till konsekvenser såsom ett ökat behov av tillsatser i maten, exempelvis vid brödtillverkning. Inom tillverkningsindustrin kan också lukt vara en stor arbetsmiljömässig påfrestning på anställda. Detta kan tyvärr göra det svårt att behålla yrkeskunnig personal över lång tid, säger Carsten.


Naturlig fotojonisering

Sveca Clean Air - Naturlig
Foto: Sveca Clean Air

Sveca Clean Air använder naturens joniseringsprocesser som verkar utan kemikalier och lämnar inga skadliga restprodukter utan baseras på de luftreningsprocesser som finns i naturen. Det är en mycket effektiv metod men trots detta är det få företag som uppmärksammat tekniken. Idag har systemet lyckats i laboratorium att reducera upp till 96 procent av mögelsporer samt 99 procent av virus och bakterier i luften inom 24 timmar.

– Vårt system bygger på samma principer som exempelvis väderfenomenet åska. Den energiurladdning som då sker orsakar en kallförbränning av det yttre skiktet av partiklarna i luften vilket återställer dem till sin ursprungsform. Med patenterad cell och UV-ljus kan Sveca Clean Air PHI åstadkomma detta, säger Carsten.


Bättre produkter och arbetsmiljö


Den naturliga process som Sveca Clean Air använder sig av gör det även möjligt att nå svårbehandlade utrymmen vilket minskar arbetet med skyddande åtgärder. Tekniken eliminerar även lukter som kan vara påfrestande för personal. Till följd blir det möjligt att minska eller helt undvika tillsatsämnen i den färdiga produkten, något som idag efterfrågas av de flesta konsumenter.

– Det förs många diskussioner kring vilken hälsopåverkan de hormonförstörande ämnen som tillsätts i livsmedel har på oss människor och djur. Men faktum är att många av dessa ämnen egentligen inte behövs om tillverkningsmiljön åtgärdas, avslutar Carsten.

svecacleanair.se finns mer information om systemet och tekniken som används. Det finns dessutom information om företagets lösningar för olika fastigheter och branscher. Vid kontakt ges förslag på skräddarsydda lösningar utifrån de specifika problem och förutsättningar som råder.