Presenteras av Accu-Svenska

Nu blir det populära MQL-systemet ännu bättre

Det ekologiska smörjsystemet Ecolubric har uppdaterats med en ny och förbättrad appliceringsmetod som är ännu mer effektiv än tidigare. Ny teknik är också på gång för att skapa en ekologisk olja som tål högre temperaturer.

Accu Svenska logo

Intresset för grön teknik ökar inom svensk verkstadsindustri och Accu-Svenska erbjuder idag det enda helt ekologiska smörjsystemet på marknaden. Ecolubric är ett miljövänligt MQL (minimalsmörjningssystem) som ger bättre arbetsmiljö, lägre vattenförbrukning och stor kostnadsbesparing. Nu gör man systemet ännu bättre.

– Grön teknik och bättre arbetsmiljö har ofta en prislapp, men det finns pengar att spara på det här, man kan tjäna igen en investering på tre till nio månader, säger Sverker Bihagen, vd för Accu-Svenska AB.

Ny dynamisk appliceringsmetod

Accu-Svenska - ecolubric
ECOLUBRIC-minimalsmörjningssystem. Foto: Accu-Svenska

Minimalsmörjning har ökat i popularitet de senaste åren och det har gjort att Accu-Svenska satsat hårt på vidareutveckling av sitt MQL-system. Först ut är nya doseringsapparater som kan följa processhastigheten och applicera oljemängden dynamiskt efter behov.

– Vi vill ju att man smörjer så lite som möjligt. Samtidigt måste man kunna smörja mer där det verkligen behövs. Det är det vi kan styra med vår utrustning. Där har vi tagit ett steg till så att smörjmängden varierar med hastigheten i processen, säger Sverker.

Accu Svenska kan leverera en totallösning för kunden med doseringsapparat och smörjbox som ansluts till en oljedimavskiljare. Då hamnar ingen olja på golvet eller i luften. Det går att köra olika detaljer i boxen och man kan anpassa mängden olja efter hastigheten och olika plåtkvaliteter eller andra behov. Smörjningen styrs av det egenutvecklade PLC-systemet.

– PLC-systemet gör att doseringsapparaten kan ta signaler från kundens processutrustning. Varje munstycke styrs separat och man kan byta program efter artikelnummer. På det viset kan man komma ner i riktigt låga oljemängder samtidigt som man får kortare ställtider och högre produktionstakt, förklarar Sverker.

Planen framåt en ny olja

Det stora intresset för miljövänliga alternativ till de farliga emulsioner som 90 procent av industrin fortfarande använder har öppnat upp för ytterligare produktutveckling. Accu-Svenska samarbetar med Industriell Produktion på Lunds Universitet och flera industriföretag inom projektet ECOnLub som finansieras av Mistra Innovation.

– Vi utvecklar en olja som kan användas för MQL vid höga temperaturer genom att tillsätta nanopartiklar. Då får man möjlighet att effektivare bearbeta material som rostfria legeringar, Inconel 718 och andra superlegeringar där det blir varmare vid skärzonen, säger Sverker.

Liksom övrigt Ecolubric-sortiment ska den nya oljan kunna användas både för skärande bearbetning och plåtbearbetning. Projektet har varit igång sedan 2016 och labbtesterna visar på goda resultat gällande minskad friktion.

ECOnLub börjar snart testas ute hos kund. Accu-Svenskas doseringsapparater finns däremot redan till försäljning och man har i många fall noterat två till tre gånger så lång livslängd på verktygen. Läs mer om fördelarna med Ecolubric, hur man får bättre produktionsekonomi och följ utvecklingen i ECOnLub på accu-svenska.se.