Presenteras av CG Drives & Automation

Nu kan Gotlandsfärjorna ansluta till landström i Visby Hamn

Destination Gotlands färjor har sedan i våras kunnat ansluta till landström i Visby Hamn. Med sin teknik har Helsingborgsföretaget CG Drives & Automation Emotron bidragit och gjort det möjligt att överföra högspänningsel och låta Gotlandsfärjorna stänga av sina motorer när de ligger i hamn.

cg-drive-logo

Genom att göra det möjligt att ansluta färjorna till landström kan de nu stänga av motorerna i hamn. Lösningen som ger Destination Gotlands färjor landel i Visby Hamn kallas för OPS* (Onshore Power Supply) och innebär att fartyg som ligger i hamn kan anslutas till det vanliga elnätet.

− Actemium är huvudentreprenör för hela projektet och har stått för konstruktion och driftsättning av anläggningen. Vi har stått för den specialiserade frekvensomriktaren som gör landelen användbar för fartygen, berättar Tedi Burtanovic, projektledare på CG Drives & Automation Emotron.

Riktar om spänningen i elsystemen

Den största svårigheten med att ansluta fartyg och färjor från vanliga elnätet är att många har en växelspänningsfrekvens på 60 Hz medan frekvensen på elnätet ligger på 50 Hz. Man måste därför justera högspänningselen till fartygens elsystem, vilket görs med hjälp av en frekvensomriktare för höga effekter.

− Utmaningen för oss har varit att bygga en omriktare i denna storlek, på hela 4MW. Vi har haft ett nära samarbete med flera avdelningar inom företaget. Vår utvecklingsavdelning har varit kontinuerligt involverad för att ta fram ett system för OPS och för att säkerställa att det systemtekniskt fungerar, säger Tedi Burtanovic.

Minskar buller och utsläpp i hamnen

Genom att ansluta Gotlandsfartygen vid kaj till landel reduceras utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid till ett minimum.

Samtidigt försvinner buller och vibrationer som uppstår när fartygens generatorer körs, vilket både ger en trevligare hamnmiljö och bättre arbetsmiljö ombord. Minskad bränslekonsumtion och lägre energiskatt gör att det också blir billigare för rederierna.

Allt fler hamnar satsar på landström

Numera är det inte tillåtet att stå mer än två timmar vid hamn om man inte har bränslen med en svavelhalt under 0,1 procent. EU-kommissionen rekommenderar landström för fartyg i hamnar. Många länder, inklusive Sverige har också en lägre energiskatt för landström.

Detta tillsammans med att investeringskostnaderna har blivit lägre gör att allt fler hamnar nu erbjuder möjligheten att ansluta till landbaserad el. Tidigare har omvandling från 60 Hz till 50 Hz höjt investeringskostnaden rejält, men med modern teknik kan det idag göras till en betydligt lägre investeringskostnad.

− Detta är en investering som kan betala sig på så kort tid som ett eller ett par år. Om alla fartyg vid kaj stängde av sina hjälpmotorer och anslöt sig till landansluten el istället, skulle miljöpåverkan sjunka dramatiskt i världen, avslutar Tedi Burtanovic.

Greentechföretaget CG Drives & Automation Emotron hoppas nu på att fler svenska och nordiska hamnar ska följa efter Visby Hamns exempel och erbjuda koppling till landel. På emotron.com finns mer information om bland annat lösningar för hamn och offshore.

* Kallas också för HVSC, Cold ironing eller Shore Connection.