Presenteras av EPC Sverige
EPC Sverige - sprängservice
Med nya Autoprobe kan man kontrollera borrhålen kontinuerligt ute i fält. Foto: Per Johansson

Ny mätutrustning ska kvalitetssäkra borrhål inför sprängning

Sprängserviceföretaget EPC Sverige har tagit fram ett nytt koncept för kvalitetssäkring av borrhål. Med nya Autoprobe kan borroperatören själv mäta avvikelser direkt vid borrning och justera borrhålens riktning under arbetets gång.

Avvikelsemätning av bergborrhål inför sprängning kan vara ett dyrt och tidsödande arbete. Ofta utförs det av externa konsulter som måste resa långt för att komma till mätplatsen och eftersom hålen normalt redan är borrade då är det försent att påverka resultatet.

– Lagen säger att man måste göra de här mätningarna av säkerhetsskäl, i och med det så har arbetet hittills handlat om att få en bekräftelse på något som redan skett. Vi vill göra det möjligt att kontrollera borrhålen kontinuerligt så man även kan säkerställa ett godkänt resultat ur kvalitetssynpunkt, berättar Patrik Norén, vd på EPC Sverige.

Avvikelserapport direkt

Autoprobe skickar mätdata direkt till surfplattan via WiFi. Foto: Per Johansson
Autoprobe skickar mätdata direkt till surfplattan via WiFi. Foto: Per Johansson

Autoprobe består av en ställning som placeras i borrhålet och skickar in en sond för att säkerställa att hålets riktning är som planerat. Instrumentet har bara några centimeters felmarginal och mätresultatet rapporteras direkt.

– Utrustningen är bärbar och väldigt lätt att använda. Man trycker i princip bara på en knapp och får resultatet till sin surfplatta via WiFi. På det viset kan borroperatören själv kontrollera och justera arbetet medan det utförs, förklarar Patrik.

Mjukvaran till surfplattan har tagits fram i samarbete med konsultbolaget Annevo och hårdvaran med företaget Louk. Utvecklingen har pågått i ungefär ett och ett halvt år och den officiella lanseringen planeras till första halvan av 2019.

– Vi har dock smyglanserat utrustningen redan i år och fått bra feedback. Våra kunder tror väldigt mycket på konceptet. En sprängning är ju till 90 procent ett resultat av hur lyckad borrningen var och nu har de möjlighet att få mycket bättre kontroll över den, säger Patrik.

Del av ett större arbete

Utrustningen kommer säljas fristående, men Autoprobe kommer också vara en del av EPC Sveriges nya optimeringskoncept för att kontrollera inte bara borrhålens riktning utan även deras placering. Konceptet inkluderar 3D-skanning med drönare och borrplanering.

– Det vi är ute efter är att någon som ändå är på plats, exempelvis då borroperatören, ska kunna skanna in pallen på egen hand. Därefter tar vi fram en borrplan online och sedan kan de använda Autoprobe för att säkerställa att de följer planen, förklarar Patrik.

Lösningen ska göra att borroperatören får mer kontroll över borresultatet samtidigt som entreprenören och projektet sparar både tid och pengar. Mer information om Autoprobe och hela optimeringskonceptet kommer finnas på epc-groupe.se närmare lansering.