Presenteras av Bergius
Bergius - Ystral Conti-dts
Foto: Bergius

Ny metod för klumpfri pulvervätning för stora volymer

Många företag har vätning av pulver med som en central del i sin tillverkning eller produktförädling. Dispergering, eller att väta pulver för tillverkning av exempelvis sås, färg eller lim innebär flera problematiska moment och tekniska utmaningar. Bergius erbjuder en ny teknik som underlättar och effektiviserar dispergeringsprocessen.

Bergius logo

Ystral Conti-TDS
Foto: Bergius. Ystral Conti-TDS

Effektiv pulvervätning är en konst och det finns många olika sätt att utföra det på. Utmaningarna är många, inte minst när det gäller att rent praktiskt få fram stora pulversäckar och hantera dessa i exempelvis en receptblandning. Tunga lyft och damm i luften kan försvåra arbetet.

Minimerar damm, tunga lyft och klumpar

Ystral Conti-TDS är en rotor/statormaskin med pulversugande funktion som genomför all vätning av pulver. En pulversäck hänger i en travers och dockas på enheten manuellt eller helt automatiskt. Processen är enkel att övervaka, kräver inga lyft och minimerar damm och partiklar i luften.

Med denna unika metod kan Ystralmaskinen riva färg på ungefär halva tiden jämfört med traditionell rivteknik med dissolvermixer. Pigmentet i pulvret väts där energin är som högst och rivs sönder direkt när det möter vätskan. Eventuella klumpar i råvaran frigörs när de närmar sig maskinens vakuumzon och därmed underlättas finfördelningen av pulvret och klumpbildning hindras.

Intressant teknik vid stora volymer

– Ofta är priset redan satt på en produkt. Det kan röra sig om sylt, lotion eller möbelfärg, och då tittar man på produktionsledet, om det finns kostnader att kapa där. Med vår metod från Ystral GmbH så kommer det att finnas det, säger Anders Dahlqvist på Bergius Trading AB.

Effektiv och snabb vätning av pulver, klumpfritt resultat samt automatisk hantering av storsäckar gör att tekniken blir verkligt intressant för de som hanterar stora volymer med krav på korta beredningstider.

Läs mer om Bergius Trading AB, deras process för att väta pulver och dispergering.