Presenteras av Defour
Defour - Huvudbild
Foto: Defour

Ny molnbaserad tjänst för 3D-dokumentation

Finska Defour har sedan 2009 hjälpt kunder med produktutveckling, från idéstadiet till produktion av kompletta produkter. Nu lanserar man dessutom en molnbaserad tjänst för kvalificerad teknisk 3D-dokumentation, för kunder inom telekom och elektroteknik.

Defour- Logotyp

Det kan vara tidskrävande och krångligt att specificera sin produktidé och ta den till nästa fas. Svårigheten för många innovativa företag är hitta en kompetent speaking parter, ett bollplank som förstår slutkunden och tekniken.

Defour har lång erfarenhet av att producera teknisk produktdata och med molnbaserad 3D-dokumentation kan de hjälpa kunder att spara in på egna resurser och tid att förhandla med olika leverantörer.

Molnbaserad tjänst för lagring

Defours lösning är baserad på en molntjänst där information lagras. Med Defours separata databas kan tjänsten distribueras till flera användare från flera leverantörer, uppbackat av ett starkt säkerhetssystem.

– En viktig drivkraft för att utveckla systemet har varit att lyckas hålla en nivå som även är applicerbart för små och medelstora aktörer. Systemet kräver inte något särskilt operativsystem utan kunderna väljer själva hur användning och utrustning ska se ut, säger Petri Perälä, vd på Defour.

Defour arbetar främst med kunder inom industrin och den nya tjänsten kan exempelvis användas för produktutveckling för växellådor i vindkraftverk. All dokumentation som skapas i utvecklingsprocessen lagras kan utnyttjas för exempelvis underhåll i framtiden. Sedan är dokumentationen alltid tillgänglig att ladda ner från den digitala databasen.

3D-animering

Defour - Rugged4pad
Defours RuggeD4Pad.

I nästa steg skapas teknisk dokumentation med hjälp av Defours 3D-animering för att kunna se produkten redan innan det finns en prototyp. Sedan fortsätter det täta samarbetet mellan Defour och kund in i produktion och även vid eventuella underhållsbehov framtiden.

– Med våra lösningar kan vi göra våra kunder lönsammare med mer attraktiva produkter på marknaden. Nu letar vi efter kunder som vill ta del av systemets pilotstudie, avslutar Petri.

Defour har tidigare blivit känd för lanseringen av den smarta RuggeD4Pad, en anordning som sätts runt en iPad för skydd. Höljet möjliggör även att visa teknisk dokumentation av produkten ute på byggarbetsplatsen eller i fabriken. På Defours webbsida kan du läsa mer om Defours 3D-dokumentation samt om höljet RuggeD4Pad.