Presenteras av Dustcontrol
Dustcontrol - Borstar
Foto: Dustcontrol

Ny städutrustning gör livsmedelsindustrin dammfri

Vid produktion av livsmedel är hygienkraven striktare än någonsin varpå svenska Dustcontrol bestämde sig för att ta fram en ny produktlinje. Nu lanseras städutrustningen Good for Food som är godkänd för kontakt med livsmedel.

Dustcontrol - Logotyp

Med över 40 års erfarenhet av städutrustning har Dustcontrol förstått vikten av att anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Då livsmedelsbranschen har strikta krav har företaget på senare år sett ett ökat behov av produkter som kan effektivisera hantering av det damm som uppstår vid produktion. Ett behov de numera kan tillgodose.

En säker produktionsprocess

De nya sugborstarna är godkända enligt FDA, Food and Drug Administration och har även Glas & Gaffel-symbolen. Detta innebär att de uppfyller såväl amerikanska som europeiska krav på dammhantering. Borstarna möjliggör för Dustcontrols kunder att ta en ledande position när det gäller hygien och säkerhet inom produktionsprocessen.

Nästa steg för Dustcontrol är att ta fram en produktlinje som gör att man även kan återanvända partiklar vid uppsuget. Säg att man håller på med mjölhantering och det dammar så suger man upp det luftburna materialet och återför i produktion.

Detekterande munstycken

Dustcontrol - Livsmedelsindustrin
Foto: Dustcontrol

Då avdelningar och zoner har olika krav är de nya munstyckena färgkodade för att säkerställa att borstarna inte används i fel zon. Om det skulle lossna någonting från exempelvis en borste vid produktion går det enkelt att hitta partiklarna då materialet i munstyckena är detekterbara. Utrustningen tål även autoklavering vilket är en speciell tvättprocess som används för att sterilisera instrument.

– Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda en produkt som kan kombinera branschers olika kravställningar, avslutar Roger Rosander, försäljningschef på Dustcontrol.

Idag består företagsgruppen Dustcontrol av huvudkontoret i Sverige och dotterbolag i Tyskland, Österrike, Storbritannien, USA och Finland. Läs mer om Dustcontrols nya sugborstar för livsmedelsindustrin på dustcontrol.se.