Presenteras av Raumaster
Raumaster

Finsk biobränsle-expert ser god tillväxt i Asien

Raumaster är ett finskt företag som bland annat är specialiserat på hantering av biobränslen för kraftvärmeindustrin. I takt med att miljömedvetandet runt om i världen ökar så blir också deras expertis mer efterfrågad. Rauma är en ganska liten stad med cirka 40 000 invånare som ligger på Finlands sydvästra kust, ungefär i höjd med Gävle. Det är här Raumaster ligger. På Raumaster har man sedan 1984 bedrivit en verksamhet som med tiden kommit att omfatta stora delar av världen. På senare tid har särskilt Asien blivit en tillväxtmarknad. – Vår erfarenhet av biobränslen är mycket efterfrågad i Asien där man hittills bränt mycket kol, olja och gas, men där man nu går över till biobränslen. Förbränning av biobaserat- och...
Presenteras av Specma Component
Specma Components - Hydraulsystem

Specma arbetar aktivt med hållbar utveckling

Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och
omvärld.
Presenteras av Parker
Parker - Skogsindustri

Firar 100 år av hållbara innovationer

Sedan skogsbruken mekaniserades på 60-talet har Parker Hannifin varit en ledande partner inom skogsindustrin. Nu firar hydraulikleverantören 100 år av hållbara innovationer i samarbete med sina kunder. Ända sedan starten har den idag världsledande komponent- och systemleverantören Parker Hannifin utvecklat produkter och tjänster tillsammans med sina kunder. Fredrik Janstorp, försäljningschef på Parker Hannifin, berättar hur de via partnerskap med kunderna lyckats följa och förutse skogsindustrins trender i 100 år. - Vi har varit med på hela den här resan och med vår långa branscherfarenhet förstår vi våra kunder och våra kunders affär, säger Fredrik. Förutser framtida trender Skogsbranschen har länge legat i framkant när det gäller utveckling av maskinprestanda och effektiva system och just därför försöker innovationsbolaget hela tiden ligga steget...
Presenteras av Sveca Clean Air
Sveca Clean Air

Naturlig luftrening ger många fördelar vid livsmedelstillverkning

Att hålla mögel och bakterier i schack vid livsmedelstillverkning är grundförutsättningar för att kunna leverera en säker produkt och erbjuda en bra arbetsmiljö. Ett naturligt reningssystem har därför många fördelar att erbjuda och tekniken levereras av Sveca Clean Air. Sett till sin funktion är tekniken inte någon ny uppfinning då den är minst 4,5 miljarder år gammal. Naturen äger originalpatentet men har dessbättre inte ensamrätt på att använda tekniken till att bryta ner exempelvis virus, bakterier och mögelsporer. Sveca Clean Air PHI är ett innovativt sättet att tillämpa naturens reningsprocess i ett konventionellt luftreningssystem som motverkar mögel, bakterier och lukt. Detta skapar stora fördelar för såväl livsmedelstillverkare som konsumenter. Vi får oss en pratstund med Carsten Bäck Jörgenssen, vd...
Presenteras av Dustcontrol
Dustcontrol - Borstar

Ny städutrustning gör livsmedelsindustrin dammfri

Vid produktion av livsmedel är hygienkraven striktare än någonsin varpå svenska Dustcontrol bestämde sig för att ta fram en ny produktlinje. Nu lanseras städutrustningen Good for Food som är godkänd för kontakt med livsmedel. Med över 40 års erfarenhet av städutrustning har Dustcontrol förstått vikten av att anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Då livsmedelsbranschen har strikta krav har företaget på senare år sett ett ökat behov av produkter som kan effektivisera hantering av det damm som uppstår vid produktion. Ett behov de numera kan tillgodose. En säker produktionsprocess De nya sugborstarna är godkända enligt FDA, Food and Drug Administration och har även Glas & Gaffel-symbolen. Detta innebär att de uppfyller såväl amerikanska som europeiska krav på dammhantering. Borstarna möjliggör för Dustcontrols kunder...
Presenteras av ScandiaPUMPS

Välj rätt lösning med hjälp av Västsveriges vattenexpert

När man pratar om vatten och avlopp så har båda relativt långa kretslopp och för varje steg som vattnet måste passera finns en teknisk lösning av olika slag. ScandiaPUMPS kan hjälpa sina kunder att välja rätt utrustning för kompletta lösningar. Hela processen hur man ska transportera, distribuera och rena vatten består av många steg och här gäller det att ha rätt kunskap kring vilken utrustning man ska välja. ScandiaPUMPS hjälper sina kunder med dimensioneringen och levererar därefter en komplett lösning. Fokus på Västsverige ScandiaPUMPS arbetar idag med återförsäljare över hela Sverige men har mest kunder i Västsverige. Det kan vara ett byggbolag som utför ett jobb på entreprenad eller en kommun som ska installera en pumpstation. Här erbjuder ScandiaPUMPS alltid kontroll, teknisk...
Presenteras av Glas Weld
Glas Weld - Glasreparation

Glasexperten utbildar om glasreparation runt om i Europa

Glas-Weld är världsledande inom glasreparationservice och förbättrar ständigt sina utrustningar för restaurering och polering av glas. Idag utbildar företaget stora kunder som Volvo och Volkswagen Group och Daimler i hur man använder deras utrustningar. Viktigt är också med tanke på miljöpåverkan, så skall det repareras mer och inte bytas ut. Glas-Weld har sedan 1980 talet arbetat för att leverera det senaste inom glasreparationer.
Och I takt med att krav från försäkringsbolag blir allt striktare börjar kunder såsom verkstäder och glasmästerier att leta efter mer kvalitativa lösningar. Därför arbetar Glas-Weld hela tiden med produktutveckling och är idag etablerade i länder som England, Japan, USA, New Zeeland, Asien, Africa och i princip hela Europa. - Likt en grossist säljer vi utrustning till...
Presenteras av AH Automation
AH Automation - Industri - 4.0

Dags för Sverige att robotisera, automatisera och digitalisera

Industrin står idag för en femtedel av Sveriges BNP och utgör hjärtat av svensk ekonomi. Men jämfört med grannländer som Tyskland och Danmark så halkar vi efter. Enligt Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation, handlar allt om att satsa mer på robotisering, automatisering och digitalisering. Idag pratas det mycket om Industri 4.0 men trots att det sker en fördubbling av antalet uppkopplade enheter varje år så är majoriteten av dessa produkter för slutkonsumenter. För att komma ikapp våra grannländer måste Sverige även koppla upp fabriker och deras produktionsutrustning. - Många tror att vi kommer förlora arbetstillfällen genom att automatisera och robotisera men det är precis tvärtom. Genom att höja produktiviteten kommer fler jobb att skapas, ledtider bli kortare och kvaliteten högre...
Presenteras av CRC Industries
CRC Industries - Chain Lube

Nu lanseras H1-klassade smörjmedel i en säkrare förpackning

För att hjälpa process- och livsmedelsindustrin att eliminera risken för plastspill vid produktion lanserar CRC Industries nu en ny produktserie. De livsmedelsklassade smörjmedlen släpps i en ny säker förpackning med patenterat Perma-Lock. När konsumenter tidigare hittat plast i livsmedelsprodukter har företaget bakom varan fått återkalla hela produktionen, en dyr process som alla livsmedelsföretag vill undvika. Som lösning på detta problem har CRC Industries nu utvecklat en H1-klassad produktserie som garanterar en säker användning vid produktion. Ny säker förpackning CRCs nya produktserie har tagits fram för att täcka industrins olika behov för fabriker och maskiner. Med en helt unik förpackning där allt är integrerat kan inget ramla av när man använder det inom livsmedelsindustrin. Maths Hellberg, försäljningschef på CRC Industries, berättar om deras...
Presenteras av Wasa Dredging
Wasa Dredging - Muddring

Muddringsexpert ror hem stort uppdrag på Gotland

Nyligen vann Wasa Dredging Oy upphandlingen för ett unikt muddringsuppdrag att fördjupa hamnbassängen i Klintehamn.