Presenteras av Reningssystem i Sverige
Reningssystem - Transdev/SL

Hjälper SL att hålla dagvattnet rent vid bussdepåer

Reningssystem i Sverige ser sedan många år tillbaka till att Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) och deras samarbetspartners dagvatten vid bussdepåer renas från tungmetaller och olja. Under våren har de levererat en ny lösning till en bussdepå i Vallentuna. Vid SL:s bussdepå Okvista i Vallentuna noterades höga halter av metaller och kolväten från bussuppställningens reningsanläggning. Läckage av glykol från bussarnas fjärrvärmesystem var också ett problem som behövde åtgärdas. Reningssystem i Sverige tog därför fram en ny lösning för att komma till rätta med problemen. Vid undersökning visade det sig att den befintliga reningsanläggningen, som bestod av ett fördröjningsmagasin med stenkista och en oljeavskiljare under parkeringsytan, behövde bytas ut. För att få en slitstark och lättskött konstruktion valdes ett system för dagvattenrening tillverkat...
Presenteras av Cargo Oil

De gör det enkelt att livsmedelsanpassa produktionen

Om ett livsmedel kommer i kontakt med ett smörjmedel som inte är H1-godkänt måste hela batchen kasseras. Svenska Cargo Oil hjälper företag att enkelt undvika dyra olyckor genom att livsmedelsanpassa hela produktionsledet. Smörjmedel och andra produkter som kan komma i kontakt med livsmedel före, under eller efter produktion kan förutom ISO-certifiering också få en H-märkning. H1 är den högsta klassen och standard i Europa, men det är inte alla företag som använder H1-godkända produkter genom hela produktionsledet. Det vill Partilleföretaget Cargo Oil ändra på. – Vi har märkt att det finns en viss rädsla kring det här ämnet. Många tror att det är svårt att livsmedelsanpassa sin produktion, men det är både billigare och går betydligt snabbare än man tror. Våra...
Presenteras av FlexLink
FexLink - foodtech

Ny FoodTech-satsning skapar klimatsmartare produktion

Efterfrågan på mer klimatsmarta val inom matproduktion ökar dagligen. Detta innebär att matindustrin efterfrågar allt mer flexibla lösningar för sina produktionsanläggningar. Ett företag som satsar för att utveckla framtidens anläggningar är FlexLink. Sedan 1980 har FlexLink arbetat kontinuerligt med att kundanpassa modulära anläggningar efter matindustrins behov. Detta genom att erbjuda automationslösningar som är effektiva och möjliggör flexibilitet för framtidens förändrade behov. Framtidens anläggningar För tre år sedan bestämde sig FlexLink för att starta ett nytt initiativ för att möta samhällets krav på klimatsmarta anläggningar. 2018 implementerade de sin nya satsning med renare modulära anläggningar. Jon Bagiu, General Manager FoodTech, poängterar hur viktigt det är för industrin att kunna hantera stora volymer av olika produkter, som löpande förändras. - Oavsett vilken...
Presenteras av Raumaster
Raumaster

Finsk biobränsle-expert ser god tillväxt i Asien

Raumaster är ett finskt företag som bland annat är specialiserat på hantering av biobränslen för kraftvärmeindustrin. I takt med att miljömedvetandet runt om i världen ökar så blir också deras expertis mer efterfrågad. Rauma är en ganska liten stad med cirka 40 000 invånare som ligger på Finlands sydvästra kust, ungefär i höjd med Gävle. Det är här Raumaster ligger. På Raumaster har man sedan 1984 bedrivit en verksamhet som med tiden kommit att omfatta stora delar av världen. På senare tid har särskilt Asien blivit en tillväxtmarknad. – Vår erfarenhet av biobränslen är mycket efterfrågad i Asien där man hittills bränt mycket kol, olja och gas, men där man nu går över till biobränslen. Förbränning av biobaserat- och...
Presenteras av Specma Component
Specma Components - Hydraulsystem

Specma arbetar aktivt med hållbar utveckling

Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och
omvärld.
Presenteras av Parker
Parker - Skogsindustri

Firar 100 år av hållbara innovationer

Sedan skogsbruken mekaniserades på 60-talet har Parker Hannifin varit en ledande partner inom skogsindustrin. Nu firar hydraulikleverantören 100 år av hållbara innovationer i samarbete med sina kunder. Ända sedan starten har den idag världsledande komponent- och systemleverantören Parker Hannifin utvecklat produkter och tjänster tillsammans med sina kunder. Fredrik Janstorp, försäljningschef på Parker Hannifin, berättar hur de via partnerskap med kunderna lyckats följa och förutse skogsindustrins trender i 100 år. - Vi har varit med på hela den här resan och med vår långa branscherfarenhet förstår vi våra kunder och våra kunders affär, säger Fredrik. Förutser framtida trender Skogsbranschen har länge legat i framkant när det gäller utveckling av maskinprestanda och effektiva system och just därför försöker innovationsbolaget hela tiden ligga steget...
Presenteras av Sveca Clean Air
Sveca Clean Air

Naturlig luftrening ger många fördelar vid livsmedelstillverkning

Att hålla mögel och bakterier i schack vid livsmedelstillverkning är grundförutsättningar för att kunna leverera en säker produkt och erbjuda en bra arbetsmiljö. Ett naturligt reningssystem har därför många fördelar att erbjuda och tekniken levereras av Sveca Clean Air. Sett till sin funktion är tekniken inte någon ny uppfinning då den är minst 4,5 miljarder år gammal. Naturen äger originalpatentet men har dessbättre inte ensamrätt på att använda tekniken till att bryta ner exempelvis virus, bakterier och mögelsporer. Sveca Clean Air PHI är ett innovativt sättet att tillämpa naturens reningsprocess i ett konventionellt luftreningssystem som motverkar mögel, bakterier och lukt. Detta skapar stora fördelar för såväl livsmedelstillverkare som konsumenter. Vi får oss en pratstund med Carsten Bäck Jörgenssen, vd...
Presenteras av Dustcontrol
Dustcontrol - Borstar

Ny städutrustning gör livsmedelsindustrin dammfri

Vid produktion av livsmedel är hygienkraven striktare än någonsin varpå svenska Dustcontrol bestämde sig för att ta fram en ny produktlinje. Nu lanseras städutrustningen Good for Food som är godkänd för kontakt med livsmedel. Med över 40 års erfarenhet av städutrustning har Dustcontrol förstått vikten av att anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Då livsmedelsbranschen har strikta krav har företaget på senare år sett ett ökat behov av produkter som kan effektivisera hantering av det damm som uppstår vid produktion. Ett behov de numera kan tillgodose. En säker produktionsprocess De nya sugborstarna är godkända enligt FDA, Food and Drug Administration och har även Glas & Gaffel-symbolen. Detta innebär att de uppfyller såväl amerikanska som europeiska krav på dammhantering. Borstarna möjliggör för Dustcontrols kunder...
Presenteras av ScandiaPUMPS

Välj rätt lösning med hjälp av Västsveriges vattenexpert

När man pratar om vatten och avlopp så har båda relativt långa kretslopp och för varje steg som vattnet måste passera finns en teknisk lösning av olika slag. ScandiaPUMPS kan hjälpa sina kunder att välja rätt utrustning för kompletta lösningar. Hela processen hur man ska transportera, distribuera och rena vatten består av många steg och här gäller det att ha rätt kunskap kring vilken utrustning man ska välja. ScandiaPUMPS hjälper sina kunder med dimensioneringen och levererar därefter en komplett lösning. Fokus på Västsverige ScandiaPUMPS arbetar idag med återförsäljare över hela Sverige men har mest kunder i Västsverige. Det kan vara ett byggbolag som utför ett jobb på entreprenad eller en kommun som ska installera en pumpstation. Här erbjuder ScandiaPUMPS alltid kontroll, teknisk...
Presenteras av Glas Weld
Glas Weld - Glasreparation

Glasexperten utbildar om glasreparation runt om i Europa

Glas-Weld är världsledande inom glasreparationservice och förbättrar ständigt sina utrustningar för restaurering och polering av glas. Idag utbildar företaget stora kunder som Volvo och Volkswagen Group och Daimler i hur man använder deras utrustningar. Viktigt är också med tanke på miljöpåverkan, så skall det repareras mer och inte bytas ut. Glas-Weld har sedan 1980 talet arbetat för att leverera det senaste inom glasreparationer.
Och I takt med att krav från försäkringsbolag blir allt striktare börjar kunder såsom verkstäder och glasmästerier att leta efter mer kvalitativa lösningar. Därför arbetar Glas-Weld hela tiden med produktutveckling och är idag etablerade i länder som England, Japan, USA, New Zeeland, Asien, Africa och i princip hela Europa. - Likt en grossist säljer vi utrustning till...