Habasit - renare transportband

Smarta lösningar för renare transportband

I dag har hygienkraven på livsmedelsindustrin ökat allt mer, vilket nu även nått produktionsledet och ställer stora krav på bland annat transportband.

Tvättar känsliga maskiner med ånga

Rengöring av känsliga maskiner inom industrin har länge varit ett problem, alltför ofta på grund av den låga IP-klassningen dessa har.
Presenteras av Wasa Dredging
Wasa Dredging - Muddring

Muddringsexpert ror hem stort uppdrag på Gotland

Nyligen vann Wasa Dredging Oy upphandlingen för ett unikt muddringsuppdrag att fördjupa hamnbassängen i Klintehamn.
Basanda - Industritvätt

Bakterier ger effektiv industritvätt

Bio-Circle är ett fristående rengöringssystem för industritvätt som tvättar industrikomponenter med hjälp av av en bakteriekultur som äter slaggprodukter.
G A Lindberg lanserar Mobil DTE 10 Excel

G A Lindberg lanserar Mobil DTE 10 Excel

G A Lindberg breddade sitt sortiment inom medier för industriapplikationer med Mobils energibesparande hydrauloljeserie DTE 10 Excel.
Petro Bio - Återvinning

Spendrups återvinner med unik anläggning

2015 minskar den industriella skatterabatten för fossila bränslen i Sverige, vilket kommer få många industrier att byta till förnyelsebara bränslen.
Tesab - Kylning

Koldioxid håller Gimo-ishall kall

Först i Europa att bygga en ishall som kyls enbart med det koldioxid, lyckades Tesab reducera Gimo-ishalls energiförbrukning med hela 60 procent.
Presenteras av Cargo Oil

De gör det enkelt att livsmedelsanpassa produktionen

Om ett livsmedel kommer i kontakt med ett smörjmedel som inte är H1-godkänt måste hela batchen kasseras. Svenska Cargo Oil hjälper företag att enkelt undvika dyra olyckor genom att livsmedelsanpassa hela produktionsledet. Smörjmedel och andra produkter som kan komma i kontakt med livsmedel före, under eller efter produktion kan förutom ISO-certifiering också få en H-märkning. H1 är den högsta klassen och standard i Europa, men det är inte alla företag som använder H1-godkända produkter genom hela produktionsledet. Det vill Partilleföretaget Cargo Oil ändra på. – Vi har märkt att det finns en viss rädsla kring det här ämnet. Många tror att det är svårt att livsmedelsanpassa sin produktion, men det är både billigare och går betydligt snabbare än man tror. Våra...
Pilum - Gasrening

Pilum satsar på hållbara investeringar

Hållbarhetsfrågan är högst relevant för flera branscher och inom industrin är EU-direktivens utsläppskrav tydliga.
Presenteras av Dustcontrol
Dustcontrol - Borstar

Ny städutrustning gör livsmedelsindustrin dammfri

Vid produktion av livsmedel är hygienkraven striktare än någonsin varpå svenska Dustcontrol bestämde sig för att ta fram en ny produktlinje. Nu lanseras städutrustningen Good for Food som är godkänd för kontakt med livsmedel. Med över 40 års erfarenhet av städutrustning har Dustcontrol förstått vikten av att anpassa sig efter marknadens efterfrågan. Då livsmedelsbranschen har strikta krav har företaget på senare år sett ett ökat behov av produkter som kan effektivisera hantering av det damm som uppstår vid produktion. Ett behov de numera kan tillgodose. En säker produktionsprocess De nya sugborstarna är godkända enligt FDA, Food and Drug Administration och har även Glas & Gaffel-symbolen. Detta innebär att de uppfyller såväl amerikanska som europeiska krav på dammhantering. Borstarna möjliggör för Dustcontrols kunder...