Presenteras av ScandiaPUMPS

Välj rätt lösning med hjälp av Västsveriges vattenexpert

När man pratar om vatten och avlopp så har båda relativt långa kretslopp och för varje steg som vattnet måste passera finns en teknisk lösning av olika slag. ScandiaPUMPS kan hjälpa sina kunder att välja rätt utrustning för kompletta lösningar. Hela processen hur man ska transportera, distribuera och rena vatten består av många steg och här gäller det att ha rätt kunskap kring vilken utrustning man ska välja. ScandiaPUMPS hjälper sina kunder med dimensioneringen och levererar därefter en komplett lösning. Fokus på Västsverige ScandiaPUMPS arbetar idag med återförsäljare över hela Sverige men har mest kunder i Västsverige. Det kan vara ett byggbolag som utför ett jobb på entreprenad eller en kommun som ska installera en pumpstation. Här erbjuder ScandiaPUMPS alltid kontroll, teknisk...
Eco-Clean - Skärvätska

Skärvätskor utan biocider med ny teknik

2016 träder ett nytt EU-direktiv in som förbjuder biocider i skärvätskor. Tack vare en ny teknik möjliggörs skärvätskor utan biocidtillsatser.
Läckeby Products - återvinning

Förenklar återvinning för biogasproduktion

Andelen hushålls- och restaurangavfall som återvinns ökar stadigt. Det återvunna avfallet blir i många fall till biogas som gör våra fordon mer miljövänliga.
Presenteras av Wibax
Wibax - Bioolja - Biobränsle

Bioolja — ett smartare bränsle för industri och miljö

Som den största källan till utsläpp av växthusgaser blir det allt viktigare att fasa ut fossila bränslen och gå över till förnybara alternativ. För industrier kan ett byte till bioolja inte bara minska miljöpåverkan avsevärt, utan även innebära en stor kostnadsbesparing. Idag är den politiska visionen att vi ska nå ett klimatneutralt Sverige år 2050. Detta bland annat genom att byta ut och ersätta fossila bränslen mot biobränslen, framförallt inom industri- och transportsektorn. Bioolja är ett energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Svenska WIBAX har specialiserat sig fullt ut och hjälper sina kunder i hela processen att konvertera till hållbara alternativ för framtiden. Allt dyrare med fossila bränslen Politiska styrmedel förändras hela tiden och det senaste...
Presenteras av Preem
Preem - Texacooljor

Nya högprestandaoljor från Texaco

De nya Texaco industrismörjmedlen som är formulerade med Chevrons API grupp II-basoljor har fått en bättre prestanda och en global tillgänglighet.
Basanda - Industritvätt

Bakterier ger effektiv industritvätt

Bio-Circle är ett fristående rengöringssystem för industritvätt som tvättar industrikomponenter med hjälp av av en bakteriekultur som äter slaggprodukter.
Presenteras av Glas Weld
Glas Weld - Glasreparation

Glasexperten utbildar om glasreparation runt om i Europa

Glas-Weld är världsledande inom glasreparationservice och förbättrar ständigt sina utrustningar för restaurering och polering av glas. Idag utbildar företaget stora kunder som Volvo och Volkswagen Group och Daimler i hur man använder deras utrustningar. Viktigt är också med tanke på miljöpåverkan, så skall det repareras mer och inte bytas ut. Glas-Weld har sedan 1980 talet arbetat för att leverera det senaste inom glasreparationer.
Och I takt med att krav från försäkringsbolag blir allt striktare börjar kunder såsom verkstäder och glasmästerier att leta efter mer kvalitativa lösningar. Därför arbetar Glas-Weld hela tiden med produktutveckling och är idag etablerade i länder som England, Japan, USA, New Zeeland, Asien, Africa och i princip hela Europa. - Likt en grossist säljer vi utrustning till...
Habasit - renare transportband

Smarta lösningar för renare transportband

I dag har hygienkraven på livsmedelsindustrin ökat allt mer, vilket nu även nått produktionsledet och ställer stora krav på bland annat transportband.
Presenteras av AH Automation
AH Automation - Industri - 4.0

Dags för Sverige att robotisera, automatisera och digitalisera

Industrin står idag för en femtedel av Sveriges BNP och utgör hjärtat av svensk ekonomi. Men jämfört med grannländer som Tyskland och Danmark så halkar vi efter. Enligt Stefan Berntsson, marknadschef på AH Automation, handlar allt om att satsa mer på robotisering, automatisering och digitalisering. Idag pratas det mycket om Industri 4.0 men trots att det sker en fördubbling av antalet uppkopplade enheter varje år så är majoriteten av dessa produkter för slutkonsumenter. För att komma ikapp våra grannländer måste Sverige även koppla upp fabriker och deras produktionsutrustning. - Många tror att vi kommer förlora arbetstillfällen genom att automatisera och robotisera men det är precis tvärtom. Genom att höja produktiviteten kommer fler jobb att skapas, ledtider bli kortare och kvaliteten högre...
Tesab - Kylning

Koldioxid håller Gimo-ishall kall

Först i Europa att bygga en ishall som kyls enbart med det koldioxid, lyckades Tesab reducera Gimo-ishalls energiförbrukning med hela 60 procent.