Botab - Balanslyftare

Färre tunga lyft med balanslyftaren Liftronic

Tunga lyft bidrar varje år till statistiken för arbetsrelaterade skador.
Eco-Clean - Skärvätska

Skärvätskor utan biocider med ny teknik

2016 träder ett nytt EU-direktiv in som förbjuder biocider i skärvätskor. Tack vare en ny teknik möjliggörs skärvätskor utan biocidtillsatser.
Presenteras av Aircoil
Aircoil - Värmeväxlare

Heta Aircoil växlar upp för miljön

Med allt större fokus på energiåtervinning bland svenska företag och hushåll har vi mycket att tacka värmeväxlaren för.
Presenteras av ScandiaPUMPS

Välj rätt lösning med hjälp av Västsveriges vattenexpert

När man pratar om vatten och avlopp så har båda relativt långa kretslopp och för varje steg som vattnet måste passera finns en teknisk lösning av olika slag. ScandiaPUMPS kan hjälpa sina kunder att välja rätt utrustning för kompletta lösningar. Hela processen hur man ska transportera, distribuera och rena vatten består av många steg och här gäller det att ha rätt kunskap kring vilken utrustning man ska välja. ScandiaPUMPS hjälper sina kunder med dimensioneringen och levererar därefter en komplett lösning. Fokus på Västsverige ScandiaPUMPS arbetar idag med återförsäljare över hela Sverige men har mest kunder i Västsverige. Det kan vara ett byggbolag som utför ett jobb på entreprenad eller en kommun som ska installera en pumpstation. Här erbjuder ScandiaPUMPS alltid kontroll, teknisk...
Presenteras av Wibax
Wibax - Bioolja - Biobränsle

Bioolja — ett smartare bränsle för industri och miljö

Som den största källan till utsläpp av växthusgaser blir det allt viktigare att fasa ut fossila bränslen och gå över till förnybara alternativ. För industrier kan ett byte till bioolja inte bara minska miljöpåverkan avsevärt, utan även innebära en stor kostnadsbesparing. Idag är den politiska visionen att vi ska nå ett klimatneutralt Sverige år 2050. Detta bland annat genom att byta ut och ersätta fossila bränslen mot biobränslen, framförallt inom industri- och transportsektorn. Bioolja är ett energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Svenska WIBAX har specialiserat sig fullt ut och hjälper sina kunder i hela processen att konvertera till hållbara alternativ för framtiden. Allt dyrare med fossila bränslen Politiska styrmedel förändras hela tiden och det senaste...
Presenteras av Raumaster
Raumaster

Finsk biobränsle-expert ser god tillväxt i Asien

Raumaster är ett finskt företag som bland annat är specialiserat på hantering av biobränslen för kraftvärmeindustrin. I takt med att miljömedvetandet runt om i världen ökar så blir också deras expertis mer efterfrågad. Rauma är en ganska liten stad med cirka 40 000 invånare som ligger på Finlands sydvästra kust, ungefär i höjd med Gävle. Det är här Raumaster ligger. På Raumaster har man sedan 1984 bedrivit en verksamhet som med tiden kommit att omfatta stora delar av världen. På senare tid har särskilt Asien blivit en tillväxtmarknad. – Vår erfarenhet av biobränslen är mycket efterfrågad i Asien där man hittills bränt mycket kol, olja och gas, men där man nu går över till biobränslen. Förbränning av biobaserat- och...
Presenteras av CRC Industries
CRC Industries - Chain Lube

Nu lanseras H1-klassade smörjmedel i en säkrare förpackning

För att hjälpa process- och livsmedelsindustrin att eliminera risken för plastspill vid produktion lanserar CRC Industries nu en ny produktserie. De livsmedelsklassade smörjmedlen släpps i en ny säker förpackning med patenterat Perma-Lock. När konsumenter tidigare hittat plast i livsmedelsprodukter har företaget bakom varan fått återkalla hela produktionen, en dyr process som alla livsmedelsföretag vill undvika. Som lösning på detta problem har CRC Industries nu utvecklat en H1-klassad produktserie som garanterar en säker användning vid produktion. Ny säker förpackning CRCs nya produktserie har tagits fram för att täcka industrins olika behov för fabriker och maskiner. Med en helt unik förpackning där allt är integrerat kan inget ramla av när man använder det inom livsmedelsindustrin. Maths Hellberg, försäljningschef på CRC Industries, berättar om deras...
Presenteras av Sveca Clean Air
Sveca Clean Air

Naturlig luftrening ger många fördelar vid livsmedelstillverkning

Att hålla mögel och bakterier i schack vid livsmedelstillverkning är grundförutsättningar för att kunna leverera en säker produkt och erbjuda en bra arbetsmiljö. Ett naturligt reningssystem har därför många fördelar att erbjuda och tekniken levereras av Sveca Clean Air. Sett till sin funktion är tekniken inte någon ny uppfinning då den är minst 4,5 miljarder år gammal. Naturen äger originalpatentet men har dessbättre inte ensamrätt på att använda tekniken till att bryta ner exempelvis virus, bakterier och mögelsporer. Sveca Clean Air PHI är ett innovativt sättet att tillämpa naturens reningsprocess i ett konventionellt luftreningssystem som motverkar mögel, bakterier och lukt. Detta skapar stora fördelar för såväl livsmedelstillverkare som konsumenter. Vi får oss en pratstund med Carsten Bäck Jörgenssen, vd...
Presenteras av Specma Component
Specma Components - Hydraulsystem

Specma arbetar aktivt med hållbar utveckling

Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och
omvärld.
Swea Energi - Smörjmedel

Swea Energi & Qstar Oil lanserar smörjmedel

Dieselaktören Swea Energi & Qstar Oil lanserar under 2015 Frixol, ett eget smörjmedel ämnat för transport- och industrisektorn.