GPBM - Batterier

Miljön i fokus på GP Batteries

GPBM Nordic har sedan starten för 30 år sedan arbetat med att sätta miljön i fokus.
Swea Energi - Smörjmedel

Swea Energi & Qstar Oil lanserar smörjmedel

Dieselaktören Swea Energi & Qstar Oil lanserar under 2015 Frixol, ett eget smörjmedel ämnat för transport- och industrisektorn.
Pilum - Gasrening

Pilum satsar på hållbara investeringar

Hållbarhetsfrågan är högst relevant för flera branscher och inom industrin är EU-direktivens utsläppskrav tydliga.
Presenteras av Aircoil
Aircoil - Värmeväxlare

Heta Aircoil växlar upp för miljön

Med allt större fokus på energiåtervinning bland svenska företag och hushåll har vi mycket att tacka värmeväxlaren för.
Läckeby Products - återvinning

Förenklar återvinning för biogasproduktion

Andelen hushålls- och restaurangavfall som återvinns ökar stadigt. Det återvunna avfallet blir i många fall till biogas som gör våra fordon mer miljövänliga.
Presenteras av Specma Component
Specma Components - Hydraulsystem

Specma arbetar aktivt med hållbar utveckling

Specma Component är hydraulikföretaget som aktivt arbetar för att värna om vår miljö och
omvärld.
Petro Bio - Återvinning

Spendrups återvinner med unik anläggning

2015 minskar den industriella skatterabatten för fossila bränslen i Sverige, vilket kommer få många industrier att byta till förnyelsebara bränslen.
Presenteras av Wasa Dredging
Wasa Dredging - Muddring

Muddringsexpert ror hem stort uppdrag på Gotland

Nyligen vann Wasa Dredging Oy upphandlingen för ett unikt muddringsuppdrag att fördjupa hamnbassängen i Klintehamn.
Tesab - Kylning

Koldioxid håller Gimo-ishall kall

Först i Europa att bygga en ishall som kyls enbart med det koldioxid, lyckades Tesab reducera Gimo-ishalls energiförbrukning med hela 60 procent.
Presenteras av Wibax
Wibax - Bioolja - Biobränsle

Bioolja — ett smartare bränsle för industri och miljö

Som den största källan till utsläpp av växthusgaser blir det allt viktigare att fasa ut fossila bränslen och gå över till förnybara alternativ. För industrier kan ett byte till bioolja inte bara minska miljöpåverkan avsevärt, utan även innebära en stor kostnadsbesparing. Idag är den politiska visionen att vi ska nå ett klimatneutralt Sverige år 2050. Detta bland annat genom att byta ut och ersätta fossila bränslen mot biobränslen, framförallt inom industri- och transportsektorn. Bioolja är ett energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Svenska WIBAX har specialiserat sig fullt ut och hjälper sina kunder i hela processen att konvertera till hållbara alternativ för framtiden. Allt dyrare med fossila bränslen Politiska styrmedel förändras hela tiden och det senaste...