Presenteras av Wibax
Wibax - Bioolja - Biobränsle

Bioolja — ett smartare bränsle för industri och miljö

Som den största källan till utsläpp av växthusgaser blir det allt viktigare att fasa ut fossila bränslen och gå över till förnybara alternativ. För industrier kan ett byte till bioolja inte bara minska miljöpåverkan avsevärt, utan även innebära en stor kostnadsbesparing. Idag är den politiska visionen att vi ska nå ett klimatneutralt Sverige år 2050. Detta bland annat genom att byta ut och ersätta fossila bränslen mot biobränslen, framförallt inom industri- och transportsektorn. Bioolja är ett energirikt biobränsle som kan användas både för förbränning och i tekniska applikationer. Svenska WIBAX har specialiserat sig fullt ut och hjälper sina kunder i hela processen att konvertera till hållbara alternativ för framtiden. Allt dyrare med fossila bränslen Politiska styrmedel förändras hela tiden och det senaste...
Botab - Balanslyftare

Färre tunga lyft med balanslyftaren Liftronic

Tunga lyft bidrar varje år till statistiken för arbetsrelaterade skador.
Swea Energi - Smörjmedel

Swea Energi & Qstar Oil lanserar smörjmedel

Dieselaktören Swea Energi & Qstar Oil lanserar under 2015 Frixol, ett eget smörjmedel ämnat för transport- och industrisektorn.
Greenpipe - Snipp & Snapp

Siktar på hållbarhet i konservativ rörbransch

Greenpipe, en uppstickare i rörbranschen, har siktet inställt på att göra branschen hållbar. Nyckeln är återvunnen plast och ett aktivt samhällsansvar.
Tesab - Kylning

Koldioxid håller Gimo-ishall kall

Först i Europa att bygga en ishall som kyls enbart med det koldioxid, lyckades Tesab reducera Gimo-ishalls energiförbrukning med hela 60 procent.
Eco-Clean - Skärvätska

Skärvätskor utan biocider med ny teknik

2016 träder ett nytt EU-direktiv in som förbjuder biocider i skärvätskor. Tack vare en ny teknik möjliggörs skärvätskor utan biocidtillsatser.
Pilum - Gasrening

Pilum satsar på hållbara investeringar

Hållbarhetsfrågan är högst relevant för flera branscher och inom industrin är EU-direktivens utsläppskrav tydliga.
Presenteras av Preem
Preem - Texacooljor

Nya högprestandaoljor från Texaco

De nya Texaco industrismörjmedlen som är formulerade med Chevrons API grupp II-basoljor har fått en bättre prestanda och en global tillgänglighet.
Basanda - Industritvätt

Bakterier ger effektiv industritvätt

Bio-Circle är ett fristående rengöringssystem för industritvätt som tvättar industrikomponenter med hjälp av av en bakteriekultur som äter slaggprodukter.
Habasit - renare transportband

Smarta lösningar för renare transportband

I dag har hygienkraven på livsmedelsindustrin ökat allt mer, vilket nu även nått produktionsledet och ställer stora krav på bland annat transportband.