Presenteras av VBN Components
VBN Components - shape cutters

Uppsalaföretag skapar världens hårdaste stål

2013 vann VBN Compontents Skapa-priset för stålmaterialet Vibenite. Nu lanserar företaget världens hårdaste kommersiellt tillgängliga stål, Vibenite 290. Nyheten öppnar helt nya möjligheter för att skapa extremt tåliga verktyg och komponenter. Uppsalaföretaget VBN Components tillverkar nötningståliga komponenter i stål med en patenterad additiv tillverkningsteknik som bygger på near-net shape. Tekniken kräver varken smide eller skärande bearbetning vilket öppnar helt nya möjligheter. VBN Components har tillverkat stålkomponenter med tekniken i flera år och tar nu nästa steg när man lanserar Vibenite 290, världens hårdaste kommersiellt tillgängliga stål. Materialet är en milstolpe för företaget som skriver svensk stålhistoria. Världens hårdaste stål Det nya stålmaterialet har tagit två år att ta fram och är extremt nötningståligt. Vibenite 290 uppnår hela 72 hrc på Rockwellskalan, vilket kan...
Presenteras av Juvatec
Juvatec RC-borrning

Ökad efterfrågan på RC-borrning från gruvindustrin

RC-borrning eller omvänd spolning som tekniken kallas på svenska används framförallt vid olika typer av prospekteringsborrning. Finska Juvatec är specialister på tekniken och ser en stark ökning på antalet nya projekt. Inom gruvindustrin används tekniken nu allt mer för såväl djuphålsborrning och malmhaltsprovtagning. Juvatec har under året märkt av en ökad efterfrågan från gruvindustrin och har genomfört ett flertal större projekt i Finland i år. RC-borrning I grunden bygger tekniken på en vanlig sänkborrhammare med ett inre rör som löper genom hammaren och drivs med tryckluft. Till skillnad mot andra borrmetoder så kan man med tekniken ta prover samtidigt som man borrar. Tekniken är både snabb och lämpar sig för alla typer av markförhållanden. - RC-borrning har använts i stora delar av världen...
Presenteras av Allkal
Allkal - modulbaserat system

Tillväxt på agendan för välkänt metallrengöringsföretag

Med smarta moduluppbyggda system har Grumsföretaget Allkal blivit branschledande på tvätt och avfettning av korggods i lågtemperatur. Nu storsatsar man för att ta ytterligare marknadsandelar med nyanställningar och strategiska samarbeten. Allkal startades i Sverige 1993 och ägs idag av Wipab som även fungerar som leverantör gällande tillverkning och modulanpassning. Företaget skiljer sig från andra aktörer inom metalltvätt genom att erbjuda modulbaserad tvättutrustning som kan kombineras, anpassas och byggas ut efter behov. Modulerna inkluderar bland annat högflödesspolning, rengöring med ultraljud, rullbanor värmefläktar och vakuumtorkning. Nu vill Allkal bredda utbudet ytterligare och samtidigt plocka ännu fler marknadsandelar. Nyanställningar och samarbeten för ökad tillväxt Med planerna på tillväxt har Allkal valt att storsatsa på personalfronten med nästan en fördubbling av personalstyrkan – från fyra till sju...
Presenteras av Laakeri-Center
Timo Kivistö & Rolf Wickman på Laakeri-Center

Digitala lösningar och nya kanaler nästa för kullagerleverantör

Det finska kullagerföretaget Laakeri-Center går starkt och har under 2017 ökat omsättningen med nästan 20 procent. Nu satsar man på fler kanaler och digitala lösningar för att växa ytterligare. Efter ett par tuffa år har den finska ekonomin kommit igång ordentligt. Det märker kullagerleverantören Laakeri-Center tydligt av som ökat ordentligt under 2017. Detta mycket tack vare ett gigantiskt sortiment med omkring 44 000 artiklar av allt från traditionella rullningslager till speciallager. Satsar på digitala kanaler För att fortsätta växa lägger företaget nu alltmer fokus på nya kanaler och digitala lösningar. Den senaste satsningen är på plattformen PartsHotel där tillverkare och leverantörer kan lista produkter. Tjänsten är öppen och gör det enkelt för företag att hitta leverantörer av olika produkter. - Vi får in...
Presenteras av Universal Robots
Universal - Robots

Ökad svensk konkurrenskraft med samarbetande robotar

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att företag bantar ner personal för att kostnadsbespara. Men genom att istället satsa på cobots, samarbetande robotar, kan man utöver en mer kostnadseffektiv produktion även ökar antalet arbetstillfällen. Idag finns det mycket teknik och många företag är därför villrådiga kring vad ska de satsa på. Ofta är det kunskapen som saknas, kunskapen kring vad samarbetande robotar kan göra. Har man alltid gjort på ett speciellt sätt kan det vara svårt att acceptera ny teknik och förändra sin egen produktion. Universal Robots och deras partners uppgift är att hjälpa företag att våga utmana sitt gamla tankesätt för att...
Presenteras av Goodrail
Goodrail - Batteri - Huvudbild

Hjälper svensk industri med batteridrivna växlingslok

I Sverige finns hundratals dieseldrivna växlingslok som används på bangårdar och industrier. Ofta är de över 50 år gamla och överdimensionerade för de jobb de ska utföra. Med batteridrivna växlingslok finns det mycket att spara, något som exempelvis Fortum nu har uppmärksammat. Industrier i Sverige äger ofta sina växlingslok och att ersätta avbetalda lok med nya moderna kan för många verka som en onödig utgift. Men vad man då glömmer är att batteridrivna växlingslok reducerar såväl drift- som underhållskostnader. Därtill, förbättrar man arbetsmiljön för personal och reducerar klimatpåverkan avsevärt. Sänk drift- och underhållskostnader Moderna batterilok är tillverkade med industriella komponenter vilket innebär att tillgängligheten på reservdelar och servicepersonal är mycket större än för gamla diesellok. Eftersom man kör kortare avstånd med maskinerna,...
Presenteras av Universal Robots
Universal - Robots

Stor kostnadsbesparing att satsa på robotteknik

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många är överens om att det handlar om att vi hittar en balans mellan kostnader och produktionsvolymer. Universal Robots lösning är de effektiva UR-robotarna som inte bara skapar stor kostnadsbesparing utan även ökar arbetstillfällen för svenska industriföretag. Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att företag bantar ner personal i sina produktioner för att kostnadsbespara. Det har i sin tur gjort att den personal som fått stanna kvar har fått ökad arbetsbelastning och resultatet av detta är ökade sjukskrivningar. Vilket i sin tur ökar kostnaderna igen genom extern resursbemanning. Många företag är lite villrådiga i vad de vill göra, för det finns mycket teknik...
Presenteras av SMC
Smc - Automation

Allt fler ser nyttan med att energieffektivisera

Inför 2030 har både Sverige och EU satt miljömål kring energiförbrukning och nu börjar allt fler tillverkare och konstruktörer se nyttan med att energioptimera. 10 procent av elenergiförbrukningen inom industrin används idag för att skapa komprimerad tryckluft. Som företag kan man spara upp till 50 procent av tryckluftsförbrukningen med enkla åtgärder. Drivkraften att energioptimera inom svensk industri har hittills fokuserat mest på energikostnaden och miljövinsten. Men på senare år har flera mervärden fått allt större betydelse såsom färre oplanerade driftstopp, förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet. - En maskin behöver inte bli dyrare bara för att den är energieffektiv utan med rätt lösningar finns det mycket att spara, säger Magnus Olsson, konceptchef för energibesparingar på SMC. Smart övervakning Inom industrin pratar...
Presenteras av Reningssystem
Reningssystem - Huvudbild

Hjälper företag med allt inom vattenrening

Reningssystem i Sverige är en teknikoberoende aktör som erbjuder heltäckande lösningar för hantering av processvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Oavsett om man är ett enmansföretag eller storspelare måste alla verksamhetsutövare som genererar förorenat vatten ha någon form av vattenrening för att klara myndigheternas krav. Reningssystem är breda inom vattenrening och hjälper idag allt från verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och restauranger till större tillverkningsindustrier med problemlösning kring vatten. Med ett brett produktsortiment kan företaget i princip alltid hitta kundspecifika lösningar. Teknikoberoende aktör Idag har företaget generalagentur för tre av Tysklands största tillverkare inom vattenreningsteknik. Med flera ben att stå på och med produkter såsom olje-, slam- och fettavskiljare, reningsaggregat, indunstare och kemiskfällning kan företaget alltid erbjuda den teknik som kunden behöver, oavsett vad...
Presenteras av Eaton
Eaton - We make what matters

Kontinentklättrande karriär inom världsomspännande Eaton

Astrid Mozes började på världsomspännande Eaton 1990 och har sedan dess axlat en rad imponerande roller. Idag är hon VP Power and Motion Controls och detta är hennes berättelse om en fantastisk karriärresa inom ett företag som högt värderar sina anställda. Krafthanteringsföretaget Eaton hjälper idag kunder över hela världen att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft. När företaget för snart 30 år sedan skulle satsa på digitalisering valde man att anställa svenska Astrid Mozes för att sätta koncernens fotavtryck i Skandinavien. Hon hade precis examinerats från KTH med en master i maskindesign. Vid den här tiden hade Eaton ingen direkt verksamhet i Skandinavien. - Då visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på, säger Astrid och skrattar....