Presenteras av Scanwaste
Scanwaste - Bergmann - Alpha Pack 606

Förbättra er internlogistik med förkomprimerat avfall

Med varumärket Bergmann i spetsen förser Scanwaste idag välkända aktörer med komprimerad utrustning för avfall- och restproduktshantering.