Presenteras av Universal Robots
Universal - Robots

Stor kostnadsbesparing att satsa på robotteknik

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många är överens om att det handlar om att vi hittar en balans mellan kostnader och produktionsvolymer. Universal Robots lösning är de effektiva UR-robotarna som inte bara skapar stor kostnadsbesparing utan även ökar arbetstillfällen för svenska industriföretag. Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att företag bantar ner personal i sina produktioner för att kostnadsbespara. Det har i sin tur gjort att den personal som fått stanna kvar har fått ökad arbetsbelastning och resultatet av detta är ökade sjukskrivningar. Vilket i sin tur ökar kostnaderna igen genom extern resursbemanning. Många företag är lite villrådiga i vad de vill göra, för det finns mycket teknik...
Presenteras av SMC
Smc - Automation

Allt fler ser nyttan med att energieffektivisera

Inför 2030 har både Sverige och EU satt miljömål kring energiförbrukning och nu börjar allt fler tillverkare och konstruktörer se nyttan med att energioptimera. 10 procent av elenergiförbrukningen inom industrin används idag för att skapa komprimerad tryckluft. Som företag kan man spara upp till 50 procent av tryckluftsförbrukningen med enkla åtgärder. Drivkraften att energioptimera inom svensk industri har hittills fokuserat mest på energikostnaden och miljövinsten. Men på senare år har flera mervärden fått allt större betydelse såsom färre oplanerade driftstopp, förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet. - En maskin behöver inte bli dyrare bara för att den är energieffektiv utan med rätt lösningar finns det mycket att spara, säger Magnus Olsson, konceptchef för energibesparingar på SMC. Smart övervakning Inom industrin pratar man allt mer...
Presenteras av Reningssystem
Reningssystem - Huvudbild

Hjälper företag med allt inom vattenrening

Reningssystem i Sverige är en teknikoberoende aktör som erbjuder heltäckande lösningar för hantering av processvatten, dagvatten och rening av industriellt avloppsvatten. Oavsett om man är ett enmansföretag eller storspelare måste alla verksamhetsutövare som genererar förorenat vatten ha någon form av vattenrening för att klara myndigheternas krav. Reningssystem är breda inom vattenrening och hjälper idag allt från verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och restauranger till större tillverkningsindustrier med problemlösning kring vatten. Med ett brett produktsortiment kan företaget i princip alltid hitta kundspecifika lösningar. Teknikoberoende aktör Idag har företaget generalagentur för tre av Tysklands största tillverkare inom vattenreningsteknik. Med flera ben att stå på och med produkter såsom olje-, slam- och fettavskiljare, reningsaggregat, indunstare och kemiskfällning kan företaget alltid erbjuda den teknik som kunden behöver, oavsett vad...
Presenteras av Eaton
Eaton - We make what matters

Kontinentklättrande karriär inom världsomspännande Eaton

Astrid Mozes började på världsomspännande Eaton 1990 och har sedan dess axlat en rad imponerande roller. Idag är hon VP Power and Motion Controls och detta är hennes berättelse om en fantastisk karriärresa inom ett företag som högt värderar sina anställda. Krafthanteringsföretaget Eaton hjälper idag kunder över hela världen att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft. När företaget för snart 30 år sedan skulle satsa på digitalisering valde man att anställa svenska Astrid Mozes för att sätta koncernens fotavtryck i Skandinavien. Hon hade precis examinerats från KTH med en master i maskindesign. Vid den här tiden hade Eaton ingen direkt verksamhet i Skandinavien. - Då visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på, säger Astrid och skrattar....
Presenteras av Flexlink
Flexlink - modulär anläggning

Modulära anläggningar löser framtidens krav

De senaste tio åren har industrin arbetat för att möjliggöra ett modulärt tänk för svenska produktionsanläggningar. Idag, när detta har förverkligats, öppnas möjligheten för en ny intelligent affärsmodell som möter de krav som producenterna sedan länge ställt. Drömmen om att kunna bygga produktionsapparater i byggnadsblock inleddes redan för 20 år sedan då man insåg att konsumentkraven förändrades allt snabbare. Detta innebar krav på mer anpassningsbara produktionsanläggningar då den tekniska och ekonomiska livslängden inte längre var den samma. En dröm som blir verklighet 2002 lanserades det första rent tekniskt möjliga konceptet, PLM Factory Concept, och några år senare utvecklades ”Factory in a box”, som finansierades av EU och innovationsmyndigheten Vinnova. Problemet med dessa koncept var att de blev dyra att producera och...
Presenteras av Hydac
Hydac - Joakim Fond

Ny hållbar teknik fixar klimatmålen

Inom alla branscher sker hela tiden en anpassning efter marknadens krav. Sedan många år har Hydac lagt stort fokus på energieffektivitet inom både stationär- och mobil hydraulik, där reducering av energiförbrukning och CO2 utsläpp är högt prioriterat. Hydac är dessutom djupt involverad med att förlänga serviceintervaller för oljor och vätskor som möjliggör längre livslängd i hydrauliska system. Som familjeägt företag eftersträvar Hydac alltid att ha en nära kontakt med kunder och marknad. Just nu drivs utvecklingen framåt genom ökade krav på nätverksuppkoppling (Industri 4.0) av komponenter och system, ökad säkerhet och större krav på energieffektivitet. Att väl känna till slutkundernas framtida behov skapar utrymme för Hydac att utveckla innovativa komponenter och system. - Vi tror att genom kompetens och medarbetarengagemang...
Presenteras av APM
APM - kontrollfixtur

Allt fler industrier ser nyttan med kontrollfixturer

Tillverkning av kontrollfixturer är en nischad bransch som vänder sig till såväl bilindustrin som övriga verkstadsindustrin. Teknik- och kompetensföretaget APM August Pettersson AB erbjuder sina kunder en komplett lösning. Med mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av kontrollfixturer till bilindustrin har APM blivit en etablerad och väl använd leverantör inte bara i Sverige utan även i fler länder i Europa. Komplett leverantör Med lång erfarenhet av kontrollfixturer, både enkla och mer komplexa, kan APM stötta sina kunder avseende fixturbehov- och utformning av fixturerna redan från offertstadiet till det att produkterna ska produceras. När en kund ska tillverka en detalj ger produktritningen och/eller en fixturspecifikation vägledning om hur kontrollfixturen ska vara utformad. Det är med utgångspunkt från dessa samt en mer...
Presenteras av PMC
PMC - Cyklontank

Unik cyklontank revolutionerar inom hydraulik

I hydrauliska system utgör hydraultankar en central del men problemet är att de tar stor plats. För att möta industrins behov av downsizing har PMC tagit fram en kompakt cyklontank som spar upp till 80 procent av utrymmet. Industrin arbetar hela tiden med att spara resurser genom downsizing men inom hydraulik har detta varit svårt. Som lösning har duktiga hydrauliker på PMC under 10 års tid utvecklat ett koncept för vad som idag är en kompakt cyklontank som revolutionerar inom hydraulik. - Förutom dess kompakta storlek har den även en förbättrad funktionalitet som ger stor ekonomisk och miljömässig fördel, förklarar Mikael Lundgren, vd på PMC. Ner till en femtedels tank Med PMCs cyklontank behövs endast en femtedel av en vanlig hydraultanks volym. När...
Presenteras av Jolex
Jolex - Emc

Hjälper nordiska tillverkare att uppnå EMC

Idag innehåller det mesta elektronik, men för att elektronik ska fungera krävs det att den är fri från störningar. Här kommer Jolex in i bilden och hjälper tillverkare att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet, EMC. EMC innebär att all elektronik påverkas av radiovågor, elektromagnetiska fält eller kosmisk strålning. Det finns lagar och regler kring hur mycket en elektrisk apparat får lov att störa eller störas och det skiljer sig mycket beroende på vad apparaten ska användas till. Jolex hjälper kunder som tillverkar elektriska apparater att kapsla in eller skydda deras produkter så att de uppnår EMC. Nyttan med EMC Att uppnå EMC är ett måste för all elektronik och beroende på frekvensområde och ändamål finns det olika standarder för att produkten ska godkännas för...
Presenteras av Mantec
Mantec - Göran

Konsultbolaget som effektiviserar företag världen över

Med över 150 konsulter på flera kontinenter har Mantec effektiviserat kunders verksamhet med lokala lösningar i över 20 år. Mantec ger inte bara råd — de implementerar förbättringar.