Presenteras av Juvatec
Juvatec RC-borrning
Foto: Juvatec

Ökad efterfrågan på RC-borrning från gruvindustrin

RC-borrning eller omvänd spolning som tekniken kallas på svenska används framförallt vid olika typer av prospekteringsborrning. Finska Juvatec är specialister på tekniken och ser en stark ökning på antalet nya projekt.

Juvatec-logo

Inom gruvindustrin används tekniken nu allt mer för såväl djuphålsborrning och malmhaltsprovtagning. Juvatec har under året märkt av en ökad efterfrågan från gruvindustrin och har genomfört ett flertal större projekt i Finland i år.

RC-borrning

I grunden bygger tekniken på en vanlig sänkborrhammare med ett inre rör som löper genom hammaren och drivs med tryckluft. Till skillnad mot andra borrmetoder så kan man med tekniken ta prover samtidigt som man borrar. Tekniken är både snabb och lämpar sig för alla typer av markförhållanden.

– RC-borrning har använts i stora delar av världen under lång tid men vi ser nu ett uppsving här i Norden. Tekniken producerar markprover som hålls rena på ett bra sätt, berättar Juho Portimojärvi är försäljningsansvarig på Juvatec.

Han förklarar att man idag jobbar med ett flertal gruv- och prospekteringsföretag i framförallt Finland men även i Norra Sverige. Fördelarna med tekniken kombinerat med företagets maskiner som kan ta sig fram på de mest svårframkomliga platserna har varit ett framgångsrecept.

Juvatec rörarbete i gruva
Foto: Juvatec

Lång erfarenhet från branschen

Juho har nyligen tagit över rollen som försäljningsansvarig men företaget har arbetat i branschen i snart 20 år. Och Kai Juvani som är Juvactecs vd och grundare har över 25 års erfarenhet från gruv- och byggindustrin.

Företaget har i dagsläget 13 anställda men arbetar med ett stort antal underleverantörer i olika typer av projekt. Man har ett stort antal maskiner och specialutrustning samt unik kompetens från en lång rad projekt där man arbetar med olika typer av borr-, pålning och rörarbeten.

Fortsätter satsa

Juvatec har just ett större pågående projekt med RC-borrning i Finland och under 2018 kommer man fortsätta satsa på tekniken för att öka kapaciteten ytterligare. Juho förklarar att man redan har ett stort antal projekt inplanerat.

Utöver företagets tjänster för RC-borrning så arbetar man även mycket med pålning och rörinstallationer för både gruv- och byggindustrin. Juvatec använder sig uteslutande av RD- och RR-pålar från SSAB. Dessa pålar används inom gruv- och byggindustrin för bland annat grundläggning av byggnader, broar , kraftledningar, vindkraftverk mm.

För att ta hand om den egna utrustningen och serva kunder så är man även certifierad Specma Services återförsäljare. På www.juvatec.com/sv finns mer information om Juvatec, RC-borrning och företagets övriga tjänster.