Presenteras av Universal Robots
Universal - Robots
Foto: Universal Robots

Ökad svensk konkurrenskraft med samarbetande robotar

Det pratas mycket om hur Sverige ska kunna öka sin konkurrenskraft i sina produktioner. Många produktioner i Sverige är dyra vilket lett till att företag bantar ner personal för att kostnadsbespara. Men genom att istället satsa på cobots, samarbetande robotar, kan man utöver en mer kostnadseffektiv produktion även ökar antalet arbetstillfällen.

Universal Robots - Logotyp

Idag finns det mycket teknik och många företag är därför villrådiga kring vad ska de satsa på. Ofta är det kunskapen som saknas, kunskapen kring vad samarbetande robotar kan göra. Har man alltid gjort på ett speciellt sätt kan det vara svårt att acceptera ny teknik och förändra sin egen produktion. Universal Robots och deras partners uppgift är att hjälpa företag att våga utmana sitt gamla tankesätt för att skapa en lönsammare produktion för framtiden.

– Många företag har tidigare bränt sig när de satsat på dyra och stora robotprojekt. Våra robotar är annorlunda, de skapar en såpass liten investering både i tid och pengar så de borde vara intressanta för alla tillverkande företag i Sverige, säger Thomas Hvarvenius, marknadsansvarig på Universal Robots för Sverige.

I samarbete med människan

Universal Robots - Atria
Foto: Universal Robots

Den mänskliga arbetskraften i Sverige står inför en förändring. Man menar att det i framtiden kommer bli svårt att hitta kompetent personal som är beredd att arbeta med monotona och slitsamma arbetsuppgifter. Däremot kommer desto fler kunna hantera den tekniken som finns. Det innebär ett skifte inom industrin och dags för företag att börja investera i teknik som ersätter dessa monotona uppgifter.

Universal Robots har sedan 2009 byggt robotar som kan jobba tillsammans med människan och på så vis skapa nya sätt att automatisera. En UR-robot väger inte mycket vilket gör den enkel att flytta och tar samtidigt anspråk på en liten yta. Den kan även flyttas mellan olika arbetsuppgifter. Inbyggd säkerhet och enkel programmering gör det möjligt för slutkund att själv hantera roboten.

Skapar fler arbetstillfällen

Genom att frigöra personal från monotona uppgifter och ge dem mer kreativa och värdeskapande uppgifter blir resultatet en högre flexibilitet i produktionen. Detta skapar en möjlighet till ökad konkurrenskraft, omsättning och i sin tur behovet av ny personal.

– Vi ska inte låta en människa göra en robots jobb. Många pratar om att robotar tar jobben från människan, men tvärtom. Samarbetande robotar kommer istället skapa fler arbetstillfällen för svenska industriföretag, avslutar Thomas.

För att skapa förståelse för användningen av en UR-robot åker Universal Robots runt i Sverige tillsammans med partners och håller Roadshows. Här kan man även testa att själv programmera roboten på plats. Anmäl ditt intresse via Robotdemo. För att se applikationer och olika användningsområde, besök företagets webbsida och titta på referenser.