Presenteras av ILS
ILS - Isbrytande - För
3D-visualisering av den nya isbrytande fören från finska ILS. Foto: ILS

Öppnar nya vatten inom isbrytning med smart för

Klimatförändringar och åldrade flottor skapar en glödhet marknad för isbrytare. Samtidigt behöver inte alla lika stora båtar året runt. Isbrytarexperterna på finska ILS har därför tagit fram en isbrytande för som kan monteras på båten efter behov.

ILS - Logotype

ILS Ship Design & Engineering har varit involverade i de flesta isbrytarprojekt i världen de senaste 30 åren. Företaget är känt för skräddarsydda lösningar och kundnära samarbeten inom planering och design av såväl passagerarfartyg som isbrytare och ombyggnader. Nu arbetar man med en lösning som ska förenkla för kunder som har mer varierade behov av isbrytning.

– Vår styrka ligger i att förstå vad kunden egentligen behöver och vill ha. I det här fallet ville finska Trafikledsverket lösa problemet med isbrytningen på Saimen, som är Finlands största sjö. Det resulterade i innovationen Icebreaking Bow, berättar Niklas Rönnberg, vd på ILS Ship Design & Engineering.

Flexibel och kostnadseffektiv lösning

Icebreaking Bow är en fristående del som kan kopplas på exempelvis en isförstärkt bogserbåt för att förbättra isbrytarförmågan. Enligt ILS beräkningar ska den påkopplade fören kunna ge dubbelt så stor isbrytarförmåga. Den kan också monteras på mindre isbrytare för att möjliggöra en bredare ränna genom isen.

– Det här är ett komplement till en traditionell isbrytare, men också ett substitut. Man kan få nästan samma kapacitet, men till en tredjedel av kostnaden. När fören inte behövs är det bara att lägga undan den och fortsätta använda sitt fartyg till andra uppdrag. På det viset får man större flexibilitet i sin verksamhet, förklarar Niklas.

Den externa fören består av en robust stålkonstruktion som har både egna motorer och egna propellrar för att ge extra kraft till isbrytningen. När Icebreaking Bow väl har kopplats på befintlig för sköts hela driften via fartygets reglage för smidig och enkel användning.

Klar till årsskiftet

Icebreaking Bow togs fram som en designstudie inom EU-projektet WINMOS II där man länge experimenterat med isbrytande förar. Den aktuella lösningen är skräddarsydd för finska Trafikledsverkets behov, men enligt Niklas går konceptet att anpassa för många olika fartygstyper. Just nu färdigställs fören och beräknas vara klar för leverans kring årsskiftet.

Den smarta fören är ett typiskt exempel på ILS innovationsarbete som fokuserar mycket kring ny teknologi, optimering av driftskostnader, miljö- och hållbarhetstänk. Läs mer om fören och företagets andra tjänster och innovativa lösningar inom skeppsdesign på ils.fi.