Pilum - Gasrening
Pilum levererar idag kompletta system och anläggningar för rening av gas och luft.

Pilum satsar på hållbara investeringar

MiljöHållbarhetsfrågan är högst relevant för flera branscher och inom industrin är EU-direktivens utsläppskrav tydliga. Pilum är cleantechföretaget som arbetar med förbättrad reningsteknik av luft och gas för människa och miljö.

Som resultat av de skärpta utsläppskraven är det cirka 30 branscher som kommer att påverkas framöver, men med olika deadlines. Vi har pratat med Pilums nya vd Christian Baarlid som berättar om företagets helhetslösningar från förstudie till färdig anläggning med fokus på att skapa hälsosamma arbetsmiljöer såväl som en hållbar framtid och samhällsutveckling.

Ansvarar för hela projektet

Christian berättar att när Pilum tar sig an en förfrågan så inleder de med utredande förstudier för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar åt kunderna, som skiljer sig mycket beroende på vad det är för verksamhet kunden bedriver.

– Det svårt att veta vilken teknik man ska satsa på eller hur ser utsläppskraven ut om fem år. Det är därför viktigt för våra kunder att tänka långsiktigt och här kommer vår expertis in. I partnerskap med kunderna hittar vi här de rätta lösningarna, förklarar Christian.

Pilum - Luftrening
Pilum designar filteranläggningar som följer EUs utsläppsdirektiv.

Pilum levererar idag kompletta system och anläggningar för rening av gas och luft. Med fokus på rökgasrening och stoftavskiljning, designar de filteranläggningar som följer EUs utsläppsdirektiv.

– Efter vunnen order har vi egen kompetens med projektledare och arbetsledning tillsammans med kontrakterade montörer som bygger hela anläggningen åt kunden där allt ska styras och regleras med senaste teknik. Vi levererar här en helhetslösning, från förstudie till färdigt genomfört projekt, säger Christian.

Service på lokal nivå

Pilums serviceorganisationen är rikstäckande med lokala platskontor över hela Sverige. I dagsläget är företaget i färd med att etablera ytterligare platskontor för att möta marknadens behov.

– Det är viktigt att vi når ut med inspektioner, service och underhåll snabbt då varje timma med driftstopp innebär stora kostnader för industrin. Därför är det viktigt att vi har rätt kompetens i företaget, är lokala och jobbar nära våra kunder, berättar Christian.

Passionerade medarbetare

Hela värdegrunden för Pilum är just hållbarhetsfrågorna samt den sociala dimensionen att människan ska fungera i en teknisk miljö. Något som är genomgående på Pilum är därför enligt Christian ett personligt intresse och engagemang hos medarbetarna att leverera någonting bra för samhället:

– Det finns många passionerade eldsjälar inom koncernen. Då vi arbetar mot tunga branscher som gruvor, stålverk, papper- och massaindustrin där det är smutsig och dammig luft, är det viktigt att man har en bra arbetsmiljö som är hälsosam.

– Idag jobbar vi mot Sverige och övriga Norden som är vår hemmamarknad men i framtiden ser vi en expansion mot resterande länder i EU. Vi får mycket förfrågningar från övriga Europa och även länder som Kina där de har stora miljöproblem. Så på sikt är detta ett spännande steg för oss att ta, avslutar Christian.

www.pilum.se kan du läsa mer om Pilums fokus på miljöteknik och hur de kan erbjuda effektiva och energisnåla lösningar som minskar påverkan på miljön för vår framtid.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se