Renishaw - Kassationer
För att minimera kassationerna och effektivisera arbetet utvecklar det globala företaget Renishaw probsystem med hög precision vid mätning och maskinbearbetning.

Prober sparar tid och minskar kassationer

TillverkningTidskrävande omarbetningar och kassationer kan vara förödande för vilket företag som helst. Med Renishaws innovativa probsystem automatiseras bearbetningsmaskiner för att ge dig högre effektivitet och mindre kassationen.

Verktygsinställningar på bearbetningsmaskiner har tidigare i många fall gjorts manuellt och detta är dels tidskrävande samtidigt som det kräver en mänsklig operatör. De manuella inställningarna har i många fall även skapat dyra maskinstopp och kassationer.

För att minimera kassationerna och effektivisera arbetet utvecklar det globala företaget Renishaw probsystem med hög precision vid mätning och maskinbearbetning. Med företagets innovativa probsystem kan arbetsflödet automatiseras och den mänskliga faktorn kan minskas.

Automatiserar med precision

Renishaw - Bo Eneholm
Bo Eneholm, vd på Renishaw.

Renishaws probsystem är en avancerad elektronisk givare som fungerar som en mätkomponent. Proben är konstruerad för att aktiveras när en viss händelse inträffar, och
den identifierar och lokaliserar att maskindetaljen är på rätt ställe.

– Omständigheter av ett verktygs naturliga förslitning och temperaturskillnader kan göra stor skillnad vid bearbetning. Våra probsystem kontrollerar parametrar med en tusendels noggrannhet för att ge korrigeringar tillbaka till styrsystemet, säger Bo Eneholm, VD på Renishaw.

Förutom lösningar för verktygsinställningar kan Renishaws produkter även detektera verktygsbrott. Med hjälp av sensorer kan proben identifiera om exempelvis en borr går sönder och enkelt byta till ett nytt verktyg, vilket innebär att maskinerna kan köras operatörsfritt.

Minska kassationer och öka kvaliteten

Genom att automatisera arbetet kan uppsättningstiderna reduceras med upp till 90 procent. Detta gör att välbehövlig tid sparas samtidigt som automationsgraden effektiviserar verksamheten, så att personalen kan omorganiseras och tiden kan användas till maskinbearbetning.

– De största fördelarna med vårt probsystem är att det minimerar kassationer och förebygger dyra maskinstopp. Probsystemet gör även att de tillverkade komponenterna blir mer exakta, säger Bo Eneholm.

Detta lämpar sig exempelvis för företag inom flygindustrin där tillverkningsdetaljen kan arbeta flera timmar i en bearbetningsmaskin. Den höga säkerhetsaspekten ihop med dyra och komplexa tillverkningsmaterial gör att en kassation i det läget kan vara förödande.

Verksamma inom fordon- och flygindustrin

Renishaw är medlem i Sveriges Verktygsmaskinaffärers förening SVMF och där sitter Bo Eneholm även som ordförande. Företaget arbetar mot ett brett spektrum av stora kunder i olika industrier, till exempel inom fordon- och flygindustrin. Exempelvis Sandvik, Volvo, Scania och deras underleverantörer är kunder till Renishaw.

– Vi är ett globalt företag som är inblandade i väldigt många olika processer. Detta gör att många företag har Renishaw i sina välfungerande maskiner utan att ens veta om det, säger Bo Eneholm.

Renishaws webbsida, kan du läsa mer om företagets olika probsystem. Där hittar du även en fördelskalkylator som hjälper dig beräkna hur mycket du kan spara genom att komplettera din verksamhet med ett probsystem.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se