Presenteras av Cenova
Cenova - provrör
Hög grad av egentillverkade kundunika monteringsutrustningar. Foto Cenova

Ren expansion för kontraktstillverkaren

Cenova är specialister inom kontraktstillverkning i renrum och har de senaste åren ökat sin omsättning med 20 procent per år. Nu satsar man på expansion av verksamheten med sikte på att nära fördubbla omsättningen till 200 miljoner år 2025.

Cenova logo

Kraven på renhet ökar inom flera branscher. Inte minst inom medicinteknik där sterila miljöer och verktyg kan vara livsavgörande.

Mjölbyföretaget Cenova utvecklar och tillverkar framförallt formsprutade och vakuumformade plastdetaljer som man steriliserar och packar i sterilbarriärer. Nu investerar man i bland annat nya maskiner och lokaler för att möta den stigande efterfrågan från befintliga kunder men även för att rusta för nya kunder och produkter.

– Vi har flera spännande projekt på väg in och vill öka vår flexibilitet och kapacitet ytterligare. Cenova ska vara den naturliga partnern när det gäller innovativa och krävande plastkonstruktioner med tillverkning i renrum, säger Sören Wilhelmsson, vd på Cenova.

Nya lokaler och maskiner

Cenova - produktionslina
Exempel på helautomatiserad produktionslina med inbyggda kontrollsystem i form av vision. Foto Cenova

De senaste fem åren har Cenova satsat stort på olika verksamhetsförbättringar och i år har man budgeterat nära 20 miljoner i investeringar. Den största satsningen är en 600 kvadratmeter stor tillbyggnad i direkt anslutning till befintliga lokaler. Bygget påbörjades i maj och beräknas invigas i mitten av december 2018.

– Dessutom investerar vi i nya maskiner. Bland annat ersätter vi några gamla maskiner med nya som ska kunna göra samma jobb på mindre yta. Mer yta och fler maskiner gör att vi kan köra flera linjer parallellt och robotisera mer, berättar Sören.

Störst fokus kommer läggas på den nya formsprutningshallen med ett antal nya formsprutor, men byggnationen kommer även innehålla en helt ny tvättavdelning för inkommande komponenter. Lager- och packytorna kommer också utökas och förnyas.

– Det blir bättre flöden i allt från godshantering och logistik till själva produktionen och lagerhanteringen. Vi får större flexibilitet för mindre företag och start-ups som behöver små kvantiteter snabbt samtidigt som vi kan producera mer åt storföretagen, förklarar Sören.

Fler satsningar på gång

När den pågående satsningen är klar har Cenova redan planer på ytterligare en ombyggnation där man ska utöka sina klass 7-renrum. I samband med det kommer man också anställa ett flertal av de konsulter som nu arbetar som montörer på företaget samt rekrytera flera nya nyckelpersoner, bland dem en ny produktionsledare.

Cenova byggde sina första renrum i Sverige för över 20 år sedan och har gedigen erfarenhet inom området. Idag levererar man sina produkter till företag över hela världen, allt från stora multinationella företag till små innovationsbolag. Läs mer om Cenovas verksamhet på cenova.se.