Presenteras av Gnosjö Automatsvarvning
Småländska Gnosjö Automatsvarvning har länge arbetat med renhet utifrån nollfelsprincipen.

Säkerställer renhet med ny detaljtvätt

För några år sedan började man prata om renhet inom fordonsindustrin och idag föreligger högsta krav på detaljer som sitter i motorer och växellådor. Småländska Gnosjö Automatsvarvning har länge arbetat med renhet utifrån nollfelsprincipen med målet att kunna leverera felfria lösningar till sina kunder.

Gnosjö Automatsvarvning logo

Gnosjö Automatsvarvning - Nollfelsprincipen
Nu har Gnosjö Automatsvarvning investerat i en ny vision som är mer flexibel och snabbare än andra på marknaden.

De senaste åren har det skett en stor utveckling inom fordonsbranschen som gått från att endast ha rekommendationer kring renhet till att krav idag redan nämns på kundförfrågan. Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, förklarar att deras fokus här har varit att utveckla vision och automation för att kunna leverera komplexa detaljer med renhet efter nollfelsprincipen.

Ny detaljtvätt sommaren 2016

Idag finns en standard för de maxantal partiklar man får ha i komplexa detaljer som efter bearbetning innehåller både spån och olja. För att säkerställa att deras detaljer uppfyller denna standard har Gnosjö Automatsvarvning investerat i en ny tvätt som levereras till sommaren 2016.

– Vi har även utrustning som kan utföra renhetstester för att se om detaljerna uppfyller kundernas krav. Detta har vi arbetat med i cirka 10 år och nu äntligen har vi möjligheten att kunna få upp kapaciteten på det vi gör med större möjligheter att tvätta mer effektivt, förklarar Linda och fortsätter:

– Vi har även investerat i en ny vision som är mer flexibel och snabbare än de vi tidigare sett på marknaden.

En konkurrensfördel i framtiden

Linda förklarar att det är få svenska kollegor i branschen som kan mäta renhet utan att behöva skicka iväg detaljerna på externa tester. I framtiden är hon övertygad om att dessa kontroller kommer bli ett krav och för Gnosjö Automatsvarvning innebär det en stor konkurrensfördel att ligga i framkant.

Gnosjö Automatsvarvning - Detaljtvätt
Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

– Får man en affär från Europa med ett specifikt renhetskrav på en ritning så måste man veta vad man pratar om. Ofta är dessa krav väldigt tuffa, särskilt om man arbetar mot fordonsindustrin där detaljerna sitter i motorer och växellådor. Vi tillverkar ofta i stora serier på över 50 000 detaljer och här har vi arbetet för att kunna leverera ett mer flexibelt system med högsta precision. Med vår nya utrustning kan vi med säkerhet leva upp till kundernas krav på hög prestanda, säger Linda.

Allt grundar sig i rätt kompetens

Linda är övertygad om att företagets framgångar utan tvekan grundas i den kompetens de besitter inom företaget. Idag har alla operatörer/ställare minst grönt certifikat i CNC-teknik och som arbetsgivare handlar det för Linda om att kunna anställa rätt kompetens från början:

– För att kunna köra maskinerna på bästa sätt så måste vi ha kompetent och dedikerad personal som förstår våra maskiner. Samtidigt kan man inte ha människor som sitter och kontrollerar maskinernas process utan finns det en kalkylerad risk så måste man säkerställa det genom automatiska kontroller.

svarvning.nu kan du läsa mer om hur Gnosjö Automatsvarvning arbetar med renhet efter nollfelsprincipen.