Eco-Clean - Skärvätska
Eco-Clean X400 är den minsta maskinen.

Skärvätskor utan biocider med ny teknik

Miljö2016 träder ett nytt EU-direktiv in som förbjuder användningen av biocider i skärvätskor. Tack vare en ny teknik baserad på UV-strålning möjliggörs skärvätskor utan biocidtillsatser.

Från och med 1 juni 2016 träder EU-direktiv 528/2012 i kraft vilket betyder att det för företag inom EU blir förbjudet att använda sig av biocider i skäroljor, detta på grund av de miljöfarliga aspekterna. Det är sedan 1 januari 2015 redan förbjudet att sälja skärvätskor med biocider och endast redan inköpta skärvätskor får användas fram till det nya direktivet träder i kraft.

Miljöfarlig tillsats

Problematiken med biocider i skärvätskor har länge varit ett diskussionsämne inom industrin men den ursprungliga anledningen till biocidtillsättning är god. Biocider förhindrar nämligen bakteriefrodan som existerar i skärvätskor av typen olje-/vattenemulsion.

Vidare är de bakterier som frodas i skärvätskor hälsovådliga och kan leda till att personer som kommer i kontakt med dem utvecklar allergier eller får respiratoriska problem. Bakterierna gör även att skärvätskorna luktar fränt, vilket också detta avhjälps med biocider.

Det är dock de miljöfarliga följderna av biocider som gör att EU går in och förbjuder användningen då tillsatsen riskerar att hamna i naturen, något som vill undvikas.

Resultatet av ett EU-projekt

För att tillgodose industrin med ett hållbart alternativ påbörjades 2006 ett EU-projekt med syfte att hitta en lösning på problematiken. EU-projektet bestod av åtta deltagare från olika länder med en budget kring 30 miljoner euro. Projektet avslutades 2009 med positiva resultat, dock utan en kommersialiserbar lösning. Leif Lundberg från Scientific Lab Glass var en av deltagarna i projektet:

– Vi uppnådde våra mål i EU-projektet och fick fram bra resultat. Tyvärr var lösningen för ineffektiv och kostsam för att kommersialiseras.

Det fanns dock möjlighet att skapa en gångbar produkt, tyckte Leif, som fortsatte utvecklingen på egen hand. Efter ett antal år av utveckling har man nu lyckats ta fram en maskin som helt kan ta fram tillåtna skärvätskor med bibehållen prestanda och som kommer kunna användas av industriaktörer.

Förfinade tekniken

Den ursprungliga tekniken som utvecklades i EU-projektet baserades på ett UV-transparent keramiskt filter som vi en fotokatalytisk process med UV-strålning skulle behandla skärvätskan. Men problemet var som Leif beskrev att lösningen var för ineffektiv och kostsam.

Eco-Clean - Biocider
Resultatet blev Eco-Clean, en användarvänlig produkt som medför skärvätskor utan biocider.

– I stället testade vi att ta fram en reaktor som strålar UV-ljus genom en smal spalt. Tekniken består nu av en dubbelmantlad reaktor i form av ett mindre glasrör inuti ett större glasrör med ett metaliserat ytterhölje. Detta betyder att den UV-strålning som behandlar vätskan studsar tillbaka och behandlar vätskan återigen, avslutar Leif.

Normalt sätt byter företag skärvätska 1-2 gånger om året men den nya teknik leder till minst 50 procent längre bytesintervall, vilket är sänker företagets kostnader i form av färre stillestånd.

För att renodla verksamheten har SLG startat ett nytt företag, kallat Eco-Clean. Försäljning har pågått sedan november 2014 och flertal kunder är intresserade av att få hjälp med att rena deras tvättvätskor som avfettar arbetsstycken efter bland annat fräsning eller gängning. På www.eco-clean.se kan du läsa mer om hur framtidens skärvätskor fungerar utan biocider.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se