Miba Group - styrsystem
MIBAs vd Mikael Rantamäki med robotar som är sammankopplade med företagets öppna styrsystem.

Spännande utveckling inom styrsystem

TeknikDen allt tätare integrationen mellan industri och personal leder till en spännande utveckling inom styrsystem. Betydelsefulla nysatsningar i branschen skapar ett mervärde för kunden.

Sedan 2011 har Industri 4.0 varit på allas läppar då den tyska regeringen myntade begreppet. Genom ett tätare integration mellan industri och personal vill man uppnå smarta fabriker där alla system är uppkopplade mot varandra. Målet är att företag ska arbetare mer effektivt, med färre fel och kortare ledtider.

MIBA är en svensk aktör inom styrsystem som har valt att satsa på nyinvesteringar för att kunna erbjuda kunder kompletta lösningar. Mikael Rantamäki, vd på MIBA, berättar vad som gör dem unika i branschen samt företagets nyinvesteringar inom robotsystem.

Specialister inom alla system

Användningsområdet för styrsystem är nästintill oändligt och branscher av alla typer använder dem, allt från tillverkningsindustrin till nöjesfält och fastigheter. Styrsystem finns från en rad olika tillverkare, ofta med en nisch. Få styrsystemsföretag har dock möjligheten att erbjuda kompetens inom alla styrsystemsområden.

– Det är väldiga skillnader i att programmera olika styrsystem för olika ändamål. Vad som särskiljer oss på MIBA från andra leverantörer är att vi har specialister inom samtliga styrsystemsområden, säger Mikael.

Som obunden leverantör av styrsystem kan MIBA anpassa sig efter kundens behov och leverera rätt system för rätt ändamål. MIBA använder sig av CITECT, världens största SCADA-system. CITECT är ett övergripande system som används för att styra, övervaka och hantera information från automationssystem. CITECT gör det möjligt att få all information på ett och samma ställe vilket snabbt ger beslutsunderlag som förhindrar produktionsstillestånd och bortfall.

Investerar i robotteknik

Tillverkningsindustrin inom trä och metall är två marknader som MIBA i framtiden kommer att storsatsa på. Genom att investera tungt inom robotsystem siktar företaget på att bli en komplett leverantör. Genom nyinvesteringen kommer man kunna hjälpa kunden från början med att bygga och installera system, driftsäkra dem och slutligen leverera och integrera roboten.

Miba Group - nya lokaler
Miba expanderar och flyttar till nya lokaler.

– Vårt mål är att det ska bli så användarvänligt som möjligt för kunden. Man kommer att använda sig av ett överordnat system som hanterar alla underliggande system. IT-miljöerna kommer se likadana ut var i tillverkningen man än befinner sig, säger Mikael.

Med ett egenutvecklat system är MIBAs nya robotlösning helt märkesoberoende. Det betyder att oavsett vilket robot som används i produktionen så kan MIBAs system användas. För att underlätta för användaren är gränssnittet utvecklat för att vara så användarvänligt som möjligt.

Expansion kräver mer personal

Den expansion som MIBA genomgår medför att företaget ständigt söker personal. I dagsläget letar man efter automationstekniker, PLC-programmerare och robottekniker. Som medarbetare på MIBA får man möjlighet att arbeta med många spännande kunder, allt från Husqvarna till Arla.

Under hösten flyttar MIBA in i nya lokaler med ett helt nytt robot- och utvecklingscenter. I de nya lokalerna kommer man bygga kundernas robotceller och samtidigt utbilda kunder innan produkten levereras.

Besök www.miba-industriteknik.se för att läsa mer om MIBA och deras tjänster inom styrsystem och robotteknik.

Redaktionen
redaktionen@temaindustri.se